548-0952/02 – Časoprostorové analýzy dat (CSAD)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Orientace v metodách analýz časových řad, časoprostorových analýz a časoprostorového shlukování. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Schopnost aplikovat analýzy časových řad a časoprostorové analýz a shlukování při řešení praktických úloh.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů se zpracováním časoprostorových dat. Úvodní část předmětu seznamuje studenty s problematikou časových řad a vybranými metodami jejich vizualizace, analýz a modelování (dekompozice, regresní modely, exponenciální modely, ARIMA a SARIMA). Dále jsou představeny klíčové aspekty časoprostorových dat a metody jejich explorační analýzy. Představeny jsou metody analýz časoprostorových dat a časoprostorového shlukování, které tvoří klíčovou část tohoto předmětu. Prostor je věnován také problematice vizualizace časoprostorových dat.

Povinná literatura:

ARLT, J., ARLTOVÁ, M. Ekonomické časové řady. Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-85-6. KULLDORFF, M. SaTScan User Guide. 2021. 119 p. http://www.satscan.org/ HORÁK, J. Prostorové analýzy dat. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. 181 s. ISBN 978-80-248-4368-1. Dostupné na: http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/PAD/SkriptaPAD2019.pdf FORBELSKÁ, M. Stochastické modelování jednorozměrných časových řad. Masarykova univerzita, 2009, ISBN 978-80-210-4812-6. SHMUELI, G., LICHTENDAHL, K.C. Practical Time Series Forecasting with R: A Hands-On Guide, Axelrod Schnall Publishers, 2nd edition, 2016, ISBN 978-0997847918.

Doporučená literatura:

HENDL, J., Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Portál, 2015. CRESSIE, N., WINKLE, C.K. Statistics for Spatio-Temporal Data. Wiley, 2011, 624 p. SHERMAN, M. Spatial Statistics and Spatio-Temporal Data: Covariance Functions and Directional Properties. Wiley, 2010, 294 p. LEVINE, N. CrimeStat: A Spatial Statistics Program for the Analysis of Crime Incident Locations (v 4.02). Ned Levine & Associates, Houston, Texas, and the National Institute of Justice, Washington, D.C. August. 2015. ROGERSON, P., YAMADA, I. Statistical Detection and Surveillance of Geographic Clusters. Chapman and Hall/CRC, 2008, 324 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, seminární práce, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do problematiky časových řad. Dekompozice časových řad. Metody analýz časových řad - regresní modelování. Metody analýz časových řad - exponenciální modelování. Metody analýz časových řad - ARIMA. Metody analýz časových řad - SARIMA modely. Úvod do časoprostorových dat. Explorační analýza časoprostorových dat. Časoprostorové analýzy. Časoprostorové shlukování. Vizualizace časoprostorových dat. Nové směry v časoprostorových analýzách.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.