548-0954/02 – Vizuální analytika (VISA)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
IVA026 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student prokazuje znalosti: • problematiky vizuální analytiky, • existujících channels and marks ve vizualizaci, • vhodných vizualizačních nástrojů dle typu dat, • možností interaktivity pro vizualizaci dat, • automatické podpory analytiky; - student umí: • zvolit vhodnou vizualizační metodu pro multivariační, časová, prostorová, textová a síťová data, • vyhodnotit vhodnou vizualizační techniku, • analyzovat objemná data s využitím interaktivních vizualizačních nástrojů; - student je schopen: • rozhodnout se pro vhodný postup na základě analyzovaných dat a znalosti vizualizačních technik, • interpretovat dosažené výsledky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět objasní studentům problematiku vizuální analytiky, která se stává vysoce aktuálním tématem díky rozvoji velkých datových souborů. Studenti jsou seznámení s historií, vývojem a současnými trendy v této oblasti. Jsou představeny možnosti interaktivní vizualizace dat na základě jejich typu s využitím běžnějších i netradičních a komplexních přístupů. Důraz je kladen na určení vhodnosti jednotlivých metod vizualizace a zhodnocení slabých míst a možných problémů. Studentům jsou představeny metody 2D i 3D časoprostorové vizualizace a jejich použití v geoinformatice.

Povinná literatura:

Andrienko N., Andrienko G., Fuchs G., Slingsby A., Turkay C., Wrobel S. Visual Analytics for Understanding Temporal Distributions and Variations. In: Visual Analytics for Data Scientists. Springer, Cham, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56146-8_8 Munzner, T. Visualization Analysis and Design. A K Peters/CRC Press, 1 edition, 2014, ISBN 9781466508910. Ward, M. O.,‎ Grinstein, G.,‎ Keim, D. Interactive Data Visualization: Foundations, Techniques, and Applications. A K Peters/CRC Press, Second Edition, 2015, ISBN 9781482257373. Loth, A. Visual Analytics with Tableau, Wiley, 1st edition, 2019, ISBN: 9781119560203.

Doporučená literatura:

Andrienko, N., Andrienko, A. Visual Analytics of Movement. Springer, ISBN 978-3642375828. Andrienko, N., Andrienko, A. Exploratory Analysis of Spatial and Temporal Data. A Systematic Approach. Springer, 2006, ISBN 978-3-540-25994-7. Keim, D., Kohlhammer, J., Ellis, G., Mansmann, F. Mastering the Information Age. Solving Problems with Visual Analytics. Eurographics Association, 2010, ISBN 978-3-905673-77-7. Tominski, C., Schumann, H. Interactive Visual Data Analysis. A K Peters/CRC Press, 2020, ISBN 9780367898755.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, seminární práce, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do vizuální analytiky. Základní pojmy. Shrnutí získaných poznatků z oblasti vizualizace. Základní principy interaktivní vizualizace. Výpočetní metody ve vizuální analytice. Vizuální analytika pro průzkum a zpracování dat. Vizuální analytika pro pochopení multivariačních a síťových dat. Vizuální analytika pro pochopení časových a prostorových dat. Vizuální analytika pro pochopení časoprostorových dat (spatial events data) Vizuální analytika pro pochopení časoprostorových dat (spatial time series) Vizuální analytika pro pochopení časoprostorových dat (trajectories and mobility data) Vizuální analytika pro pochopení textu, obrazových dat a videí. Návrh, porovnání a hodnocení vizualizačních technik. Interaktivita ve vizualizaci. Pokročilé koncepty ve vizuální analytice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.