548-0956/02 – Digitální kartografie (DIKA)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity10
Garant předmětuprof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOZ03 prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů kartografie v digitálním prostředí se zaměřením na výstupy z geoinformačních technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zaměřuje na tvorbu a užívání digitálních map a dalších kartografických produktů (mapové servery, animované a multimediální mapy aj. Pozornost je věnována pokročilým webovým technologiím i uživatelskému testování. Studenti jsou vedeni k samostatné tvorbě digitálních map v rámci svého disertačního výzkumu.

Povinná literatura:

Nétek, R. (2020). Webová kartografie: specifika tvorby interaktivních map na webu. Univerzita Palackého v Olomouci. 196 s. ISBN 978-80-244-5827-4. Voženílek, V. (2005): Cartography for GIS – geovisualization and map communication. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 140 s. ISBN 80-244-1047-8 Voženílek, V., Kaňok, J. a kol. (2011): Metody tematické kartografie – vizualizace prostorových dat. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 216 s. ISBN 978-80-244-2790-4 Peterson, G.N. (2015): GIS Cartography: A Guide to Effective Map Design. CRC Press, 318 p. ISBN: 978-1420082135

Doporučená literatura:

Bayer. T. (2008). Algoritmy v digitální kartografii. Praha, Karolinum, 252 s., ISBN 978-80-246-1499-1 Lauermann, L., Svatoňová, H. (2015): Základy matematické kartografie. Brno, MUNIpress, 67 s., ISBN 978-80-210-7942-7 Lauermann, L., Svatoňová, H. (2015): Tematická kartografie. Brno, MUNIpress, 57 s., ISBN 978-80-210-7941-0 Robinson, A.H., Morrison, J.L., Muehrcke, P., Kimerling, A.J., Guptil, S,C. (1995). Elements of Cartography. 6. vydání, New York, John Wiley & Sons, ISBN 978-0471555797

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, seminární práce, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Souřadnicové systémy a jejich transformace Data pro tvorbu digitálních map (formáty, datové zdroje, portály) Analýza dat, volba metod kartografické vizualizace Map use Kartografická sémiologie Kartografické nástroje v open source GIS Multimediální mapy 3D v kartografii Virtuální realita

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.