548-0957/02 – Metodologie výzkumu v geoinformatice (MEGIS)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
KAC072 doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty metodologii vědecké práce v oblasti geoinformatiky, správně připravovat a realizovat výzkumný záměr, připravovat a publikovat kvalitní odborné práce, implementovat výsledky aplikačního výzkumu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět vysvětluje principy vědecké práce a používaných metod v geoinformatice. Zahrnuje práci s literaturou, návrh výzkumu v geoinformatice a jeho plán, vyhledávání zdrojů dat, tvorbu výzkumných otázek a hypotéz, metody jejich ověřování, přípravu grantových přihlášek, přípravu odborné publikace, etika, recenzování a kritika, otázky vědecké kariéry.

Povinná literatura:

Molnár, Z., 2012. Pokročilé metody vědecké práce. Profess Consulting, Zeleneč. Dostupné na: http://www.fit.vutbr.cz/lib/dokumenty/Pokrocile_metody_vedecke_prace.pdf Punch, K., 2008. Úspěšný návrh výzkumu. Portál, Praha. 232 s. ISBN 978-80-7367-468-7 Hendl, J., 2015. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Portál. 736 s. ISBN 978-80-262-0981-2 Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W.: Geographical Information Systems and Science. Wiley, 2011. 495 stran.

Doporučená literatura:

Martinec, M. Efektivní vědecké psaní. Dostupné na: https://uchop.vscht.cz/files/uzel/0025297/c01LzS7JLMs7vFah7MjslNTk7MMrFQqKE4ECAA.pdf?redirected Kopecký V. Psaní vědeckých článků a abstraktů. Dostupné na: http://fu.mff.cuni.cz/biomolecules/files/courses/Psani_vedeckych_clanku _a_abstraktu.pdf Gabrys, B.J., Langdale, J.A., 2012. How to succeed as a scientist: from postdoc to professor. Cambridge University Press, Cambridge, UK ; New York. 212 s. ISBN 978-0-521-76586-2 Pruzan, P., 2016. Research Methodology: The Aims, Practices and Ethics of Science, 1st ed. 2016. ed. Springer International Publishing : Imprint: Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27167-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, seminární práce, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Metody vědeckého zkoumání v geoinformatice. Systémový přístup k vědeckému zkoumání v geoinformatice. Návrh výzkumu v geoinformatice a jeho plán. Taktiky, srozumitelnost. Výzkumné otázky a hypotézy. Příprava grantové přihlášky. Praxe vědeckého publikování. Bibliografie a práce s literaturou. Vědecká etika. Experimenty, modelování, simulace. Patenty, průmyslové vzory. Mentální mapy. Statistické metody. Recenzování a kritika. Vědecká kariéra.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0532D330038) Geoinformatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.