548-8363/01 – Řídicí a diagnostické systémy dopravních prostředků (TvD)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vysvětlit posluchačům neelektrotechnických fakult základní problematiku z oborů telekomunikační techniky a telematiky s důrazem na aplikace v dopravě.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Náplň předmětu představují: Základní pojmy z teorie informace a přenosu, základní přenosové pojmy a veličiny, přenosový řetězec. Vlastnosti a druhy telekomunikačních přenosových cest. Základní veličiny a jednotky užívané pro hodnocení analogových a číslicových kanálů. Principy vícenásobného využití přenosové cesty. Analogové a digitální přenosové systémy.Metody zabezpečení přenosu dat. Klasifikace způsobů zabezpečení a způsoby zabezpečení přenosu z pohledu diagnostiky a spolehlivosti. Telekomunikační služby. Klasifikace služeb. Informační systémy používané v dopravě. Inteligentní dopravní systémy pro řízení dopravních procesů.

Povinná literatura:

Blunár,K., Diviš,Z.: Telekomunikační sítě, díl 1, knižní publikace, VŠB - TU Ostrava, 2003, 619 stran, ISBN 80-248-0391-7 Blunár,K., Diviš,Z.: Telekomunikační sítě, díl 2, knižní publikace, VŠB - TU Ostrava, 2006, 630 stran, ISBN 80-248-1077-8 Sobotka,V. a kol.: Přenosové systémy, knižní publikace, SNTL Praha,1989, ISBN 80-03-00112-9

Doporučená literatura:

Blunár,K.,Diviš,Z.,Černý,V.: Informačné a telekomunikačné siete, knižní publikace, ŽU Žilina 2008, 276 stran, ISBN 978-80-8070-809-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu studia jsou zpracovány tématicky orientované práce, jejichž obsah a správnost je konzultován v rámci individuálních konzultací.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

<BOD>Základní pojmy z teorie informace. <BOD>Přenosový řetězez, dvoudrátový a čtyčdrátový přenos, funkce jednotlivých bloků. <BOD>Charakter přenosových cest, frekvenční rozsahy. <BOD>Míra přenosu, činitel přenosu, zisk, zesílení, útlum, <BOD>Systémy FDM. <BOD>Systémy PCM. <BOD>Linkové kódy. <BOD>Telekomunikační služby. <BOD>Inteligentní systémy pro řízení dopravních procesů. <BOD>Zpoůsob měření veličin pro inteligentní systémy. <BOD>Měřící řetězec a způsoby zpracování signálů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku