615-0003/02 – Analytická chemie (ACh)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami klasické a instrumentální analýzy tak, aby je mohl aplikovat v běžné laboratorní praxi.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s teoretickými a praktickými základy analytické chemie. Obsah přednášek tvoří: výklad základních pojmů ACH, analytický proces, odběr vzorků, jejich konzervace, uskladnění, převod vzorků do roztoku, dělící metody, chemické reakce a rovnováhy, kvalitativní analýza, vážková analýza, titrační metody (acidobazické, komplexometrické, oxidačně-redukční a srážecí). Přednášky jsou doplněny příklady použití těchto metod v analytické praxi a stručným úvodem do statického vyhodnocování naměřených dat.

Povinná literatura:

[1] Praus, Dombek, Klika: Základy analytické chemie.ES VŠB-TU, Ostrava 2000. [2] Klika, Praus: Analytická chemie I. ES VŠB-TU, Ostrava 2002. [3] Tomík, Poljak, Jirkovský: Analytická chemie pro hutníky. SNTL, Praha 1988. [4] Benátská: Výpočty v analytické chemii. ES VŠB-TU, Ostrava 1999 [5] Kolektiv autorů: Instrumentální analýza. SNTL, Praha 1986. [6] Holzbecher, Churáček: Analytická chemie. SNTL, Praha 1987. [7] Garaj a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. ALFA, Bratislava 1977. [8]Eckschlager, Horsák, Kodejš: Vyhodnocování analytických výsledků a metod. SNTL,Praha 1980. [9] Doerffel, Eckschlager: Optimální postup chemické analýzy. SNTL, Praha 1985. [10] Meloun, Militký: Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS, Praha 1994.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY 1. Úvod do předmětu, dělení analytické chemie, využití analytické chemie, základní jednotky. Strategie volby analytické metody, normalizované postupy. 2. Teoretické základy analytické chemie - chemické rovnováhy, reakční kinetika. 3. Hodnocení analytických výsledků - normální rozdělení a jeho parametry; testování a vyjadřování analytických výsledků, charakteristiky analytické metody 4. Odběr vzorku a jeho úprava před analýzou, aplikace. 5. Odměrná analýza - základní pojmy v odměrné analýze. Neutralizační titrace, základní pojmy, aplikace. 6. Komplexometrické titrace, základní pojmy, aplikace. 7. Oxidačně-redukční titrace, základní pojmy, aplikace. 8. Srážecí titrace, základní pojmy, aplikace. 9. Gravimetrie, základní pojmy, aplikace. 10. Separační metody v klasické analytické chemii, základní principy. 11. Základy kvalitativní analytické chemie-dělení iontů, důkazové reakce, elementární analýza. 12. Diferenční termická analýza, termogravimetrie-základní pojmy, aplikace. 13. Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie-základní pojmy, aplikace. 14. Atomová emisní spektroskopie - vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace CVIČENÍ (LABORATOŘE) 1. Úvodní cvičení - informace o průběhu laboratorních cvičení, školení o bezpečnosti práce, instruktáž k základním analytickým operacím 2.-12. Základní typy výpočtů v analytické chemii Jednotlivé laboratorní úlohy 13. Docvičování, písemka 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku