615-0003/04 – Analytical Chemistry (ACh)

Gurantor departmentDepartment of Analytic Chemistry ProcessesCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
KLI25 prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 10+16

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami klasické a instrumentální analýzy tak, aby je mohl aplikovat v běžné laboratorní praxi.

Teaching methods

Summary

Subject acquaints students with theoretic and practical rudiment of analytical chemistry. The lectures contents consist of: explanation of fundamental terms in ACH, analytical process, sample collection, sample preservation and storage, conversion of samples into solution, separation methods, chemical reactions and equilibria, qualitative analysis, gravimetric analysis, titration. methods (acid-base, chelatometric, redox and precipitation). The lectures are completed by examples of utilization of these methods in analytical routine and by short introduction to statistical processing of measured data.

Compulsory literature:

[1] Praus, Dombek, Klika: Základy analytické chemie.ES VŠB-TU, Ostrava 2000. [2] Klika, Praus: Analytická chemie I. ES VŠB-TU, Ostrava 2002. [3] Tomík, Poljak, Jirkovský: Analytická chemie pro hutníky. SNTL, Praha 1988. [4] Benátská: Výpočty v analytické chemii. ES VŠB-TU, Ostrava 1999 [5] Kolektiv autorů: Instrumentální analýza. SNTL, Praha 1986. [6] Holzbecher, Churáček: Analytická chemie. SNTL, Praha 1987. [7] Garaj a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. ALFA, Bratislava 1977. [8]Eckschlager, Horsák, Kodejš: Vyhodnocování analytických výsledků a metod. SNTL,Praha 1980. [9] Doerffel, Eckschlager: Optimální postup chemické analýzy. SNTL, Praha 1985. [10] Meloun, Militký: Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS, Praha 1994.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvodní cvičení - školení o bezpečnosti práce, instruktáž k základním operacím, demonstrace kvalitativní analýzy. 2. a)Příprava odměrného roztoku kyseliny št'avelové. Stanovení koncentrace odměrného roztoku KMnO4. Manganometrické stanovení železa v rudě podle R-Z b) Stanovení H3P04 neutralizační titrací na 2 indikátory. 3. a) Stanovení hodnoty vápence vážkově ze ztráty žíháním. b) Stanovení hodnoty vápence zpětnou neutralizační titrací. 4. Rozbor vody: a) chelatometrické stanovení tvrdosti vody, Ca a Mg stanovení chloridů argentometricky a merkurimetricky b) Chelatometrické stanovení Bi a Pb v témže roztoku na XO 5. a) Vážkové stanovení Fe. b) Jodometrické stanovení jodičnanů nebo peroxidů 6. Polarografická studie - Cd a Ni nebo Ni a Zn. 7. Spektrofotometrická studie - stanovení Cr a Mn. 8. Potenciometrické stanovení Cr a V v oceli. 9. Stanovení sorpční kapacity katexu. 10. a) Elektrolytické stanovení Cu a Pb v mosazi. b) Identifikace org. látek plynovou chromatografií. 11. a) Stanovení Ca a Mg metodou AAS. b) Spektrografická kvalitativní anaIýza. 12. a) Potenciometrické stanovení chloridů pomocí ISE. b) Refraktometrické stanoveni Fridexu. 13. a) Konduktometrické stanovení síranů. b) Měření pH c) Identifikace látek infračervenou spektrofotometrií 14. Písemka, zápočty

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling K Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R013) Processing of Raw Materials and Recycling K Czech Most 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.