615-0003/06 – Analytická chemie (ACh)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity11
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami klasické a instrumentální analýzy tak, aby je mohl aplikovat v běžné laboratorní praxi.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s teoretickými a praktickými základy analytické chemie. Obsah přednášek tvoří: výklad základních pojmů ACH, analytický proces, odběr vzorků, jejich konzervace, uskladnění, převod vzorků do roztoku, dělící metody, chemické reakce a rovnováhy, kvalitativní analýza, vážková analýza, titrační metody (acidobazické, komplexometrické, oxidačně-redukční a srážecí). Přednášky jsou doplněny příklady použití těchto metod v analytické praxi a stručným úvodem do statického vyhodnocování naměřených dat.

Povinná literatura:

[1] Praus, Dombek, Klika: Základy analytické chemie.ES VŠB-TU, Ostrava 2000. [2] Klika, Praus: Analytická chemie I. ES VŠB-TU, Ostrava 2002. [3] Tomík, Poljak, Jirkovský: Analytická chemie pro hutníky. SNTL, Praha 1988. [4] Benátská: Výpočty v analytické chemii. ES VŠB-TU, Ostrava 1999 [5] Kolektiv autorů: Instrumentální analýza. SNTL, Praha 1986. [6] Holzbecher, Churáček: Analytická chemie. SNTL, Praha 1987. [7] Garaj a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. ALFA, Bratislava 1977. [8]Eckschlager, Horsák, Kodejš: Vyhodnocování analytických výsledků a metod. SNTL,Praha 1980. [9] Doerffel, Eckschlager: Optimální postup chemické analýzy. SNTL, Praha 1985. [10] Meloun, Militký: Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS, Praha 1994.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY 1. Atomová absorpční spektrometrie - vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 2. Rentgenová fluorescenční spektrometrie - vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 3. Rentgenová difrakční a Mossbauerova spektrometrie - vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 4. Fotoelektronová a elektronová spektroskopie - vznik spekter, instrumentace, aplikace. 5. Spektrometrie UV/VIS - vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 6. Vibrační spektrometrie - vznik spekter, výběrová pravidla, příklady identifikace látek, instrumentace, aplikace. 7. Nukleární magnetická rezonance - vznik spekter, instrumentace, aplikace. 8. Hmotnostní spektrometrie – způsoby ionizace, separace iontů, příklady spekter, aplikace. 9. Potenciometrie - základní pojmy, druhy elektrod, iontově selektivní elektrody, aplikace. 10. Konduktometrie - základní pojmy, druhy elektrod, iontově selektivní elektrody, aplikace. 11. Polarografie - základní pojmy, pulzní metody, instrumentace, aplikace. 12. Plynová chromatografie – principy, instrumentace, aplikace. 13. Kapalinová chromatografie – principy, instrumentace, aplikace. 14. Elektromigrační metody – dělení metod, principy, instrumentace, aplikace. CVIČENÍ (LABORATOŘE) 1. Úvodní cvičení - informace o průběhu laboratorních cvičení, instruktáž k vyhodnocování instrumentálních analytických metod 2.-12. Jednotlivé laboratorní úlohy 13. Docvičování 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 25  0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku