615-0005/02 – Instrumentální analýza (IA)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI25 prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač se seznámí s metodami používanými zejména pro stanovení minerálních fází a struktury pevných látek a s jejich termickou stabilitou. V rámci cvičení nabyté vědomosti využije pro samostatné vyhodnocování rtg-difraktogramů, IČS spekter, záznamů z termické analýzy a pod.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu je hlavní důraz je kladen na moderní instrumentální metody, přičemž je hlavní pozornost je věnována organické analýze a stanovení škodlivin.

Povinná literatura:

[1] STRÁNSKÝ, Z. aj.: Analýza organických sloučenin. UP, Olomouc 1981. 235 s. [2] HOLZBECHER, Z. aj.: Analytická chemie. SNTL, Praha 1968. s. 400-472. [3] ZÝKA, J. aj.: Analytická příručka. 1. a 2. díl, SNTL, Praha např. 1973 a 1988. [4] KALOUS, V. aj.: Metody chemického výzkumu. SNTL / Alfa, Praha 1987. 431s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Separační metodyRozdělení a přehled separačních metod ( destilace, extrakce, molekulová síta, membránové separace, separace v silovém poli). Chromatografické metody (rozdělení metod, teorie chromatografického procesu, plynová, kapalinová, gelová a plošně uspořádaná chromatografie) Elektromigrační separační metody (elektroforéza, izotachoforéza) 2. Elektroanalytické metody Rozdělení metod Konduktometrie a měření permitivity Potencimetrie Voltampérometrie a polarografie Elektrogravimetrické a coulometrické metody 3. Spektroskopické metody Rozdělení metod a instrumentace Spektrální emisní analýza Atomová absorpční spektrometrie Rentgenová fluorescenční analýza Molekulová absorpční spektrometrie v UV a VIS oblasti Fotoluminiscenční spektroskopie 4. Metody fázové analýzy Optické metody Rentgenová difrakční analýza Termická analýza Infračervená analýza 5. Chyby chemických rozborů Chyby vznikající při chemických rozborech Výpočet chyby výsledků Náhodné chyby Soustavné chyby Hrubé chyby Informační obsažnost výsledku analýzy Návaznost na předměty: Matematika, Fyzika, Chemie, Fyzikální chemie, Fyzikální principy technických měřících metod

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.