615-0008/01 – Chemometrie ()

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ60 doc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na znalostí ze základních "kursů" matematiky, které se týkají pravděpodobnosti, statistiky a zpracování dat. Hlavní důraz je kladen na použití v současné době dostupného počítačového software k chemometrickým výpočtům a dalším aplikacím. Cílem předmětu je mimo jiné i pomoci studentům při zpracování naměřených dat v rámci diplomových a dalších výzkumých prací.

Povinná literatura:

[1] ECKSCHLAGER, K.: Chemometrie. [Skripta]. UK, Praha 1991, 156 s. [2] MELOUN, M. - MILITKÝ, J.: Statistické zpracování experimentálních dat. Plus, s.r.o., Praha 1994, 839 s. [3] ORVIS, W. J.: Excel pro inženýry. Computer Press, Praha 1996, 498 s. [4] MOCÁK, J. aj.: Súčasné trendy pri vyhodnocovaní analytických metod - pomoc pri akreditácii chemických laboratorií. Chemis, Bratislava 1996, 156 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice chemometrie. Opakování pravděpodobnosti a statistiky. Podmíněná pravděpodobnost. Náhodná veličina. Základní soubor. Náhodný výběr. 2. Distribuční funkce, hustota pravděpodobnosti, pravděpodobnostní funkce. Momentové charakteristiky rozdělení. Centrální limitní věta. Některá rozdělení pravděpodobnosti. 3. Ukázky používaného software–EXCEL, ADSTAT. 4. Ukázky používaného software–ADSTAT, QC Expert. 5. Ukázky používaného software–QC Expert. Třída přesnosti přístroje. 6. Průzkumová analýza jednorozměrných dat (EDA). Obecný postup a cíl EDA. Reprezentativní náhodný výběr, pořádkové statistiky a pořadová pravděpodobnost. 7. Transformace dat. Důvody použití a princip. Ověření předpokladu o datech. Ověření nezávislosti, normality a homogenity výběru. 8. Testování statistických hypotéz. Statistická hypotéza, test statistické hypotézy, kritická hodnota. Postup testování hypotéz. 9. Analýza malých výběrů Hornovým postupem. 10. Analýza rozptylu ANOVA. Jednofaktorová ANOVA. Dvoufaktorová ANOVA. 11. Regresní analýza. Lineární regresní modely. Polynomická regrese. 12. Základní informace o nelineární regresi. 13. Kalibrace a optimalizace. Lineární kalibrace. 14. Nelineární kalibrace. Metoda standardního přídavku. Výpočtová cvičení Základní informace o průběhu cvičení, zadání seminárních prací Základní výpočty ze statistiky. Pravděpodobnost. Náhodná veličina. Základní soubor. Náhodný výběr (2 cvič.) Využití počítačové techniky při statistickém zpracování dat Software MS EXCEL–výpočty, tabulky, grafy Využití EXCELU při statistickém zpracování dat (2 cvič.) Software ADSTAT–Jednorozměrná data Software ADSTAT–Vícerozměrná data, kalibrace Software QC Expert–Jednorozměrná data Software QC Expert–Vícerozměrná data Software QC Expert–Kalibrace Hornův postup–Statistické zpracování malého výběru jednorozměrných dat Závěrečná hodina, kontrola seminárních prací, udělení zápočtu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.