615-0008/02 – Chemometrics ()

Gurantor departmentDepartment of Analytic Chemistry ProcessesCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOZ60 doc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject was established as a continuation of primary maths courses dealing with probability, statistics and data processing. Particular attention is paid to utilization of currently avaliable PC software for chemometrics calculations and for further applications. Aim of the subject is among others also to help students with processing of measured data within diploma and other scientific works.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Definice chemometrie. Opakování pravděpodobnosti a statistiky. Podmíněná pravděpodobnost. Náhodná veličina. Základní soubor. Náhodný výběr. 2. Distribuční funkce, hustota pravděpodobnosti, pravděpodobnostní funkce. Momentové charakteristiky rozdělení. Centrální limitní věta. Některá rozdělení pravděpodobnosti. 3. Ukázky používaného software–EXCEL, ADSTAT. 4. Ukázky používaného software–ADSTAT, QC Expert. 5. Ukázky používaného software–QC Expert. Třída přesnosti přístroje. 6. Průzkumová analýza jednorozměrných dat (EDA). Obecný postup a cíl EDA. Reprezentativní náhodný výběr, pořádkové statistiky a pořadová pravděpodobnost. 7. Transformace dat. Důvody použití a princip. Ověření předpokladu o datech. Ověření nezávislosti, normality a homogenity výběru. 8. Testování statistických hypotéz. Statistická hypotéza, test statistické hypotézy, kritická hodnota. Postup testování hypotéz. 9. Analýza malých výběrů Hornovým postupem. 10. Analýza rozptylu ANOVA. Jednofaktorová ANOVA. Dvoufaktorová ANOVA. 11. Regresní analýza. Lineární regresní modely. Polynomická regrese. 12. Základní informace o nelineární regresi. 13. Kalibrace a optimalizace. Lineární kalibrace. 14. Nelineární kalibrace. Metoda standardního přídavku. Výpočtová cvičení Základní informace o průběhu cvičení, zadání seminárních prací Základní výpočty ze statistiky. Pravděpodobnost. Náhodná veličina. Základní soubor. Náhodný výběr (2 cvič.) Využití počítačové techniky při statistickém zpracování dat Software MS EXCEL–výpočty, tabulky, grafy Využití EXCELU při statistickém zpracování dat (2 cvič.) Software ADSTAT–Jednorozměrná data Software ADSTAT–Vícerozměrná data, kalibrace Software QC Expert–Jednorozměrná data Software QC Expert–Vícerozměrná data Software QC Expert–Kalibrace Hornův postup–Statistické zpracování malého výběru jednorozměrných dat Závěrečná hodina, kontrola seminárních prací, udělení zápočtu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Other task type Other task type 25  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.