615-0011/02 – Hydrochemie a analýza vod I (HACh)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout posluchači základní poznatky z chemie a analýzy vod tak, aby je mohl aplikovat v běžné vodohospodářské praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá chemickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi všech typů vod, resp. studiem procesů, které v těchto vodách probíhají. Dále se zabývá formami výskytu jednotlivých látek ve vodách a způsoby jejich stanovení. Součástí předmětu jsou základy klasické a instrumentální analytické chemie.

Povinná literatura:

PITTER, P.: Hydrochemie, SNTL, Praha 1990. 568 s.

Doporučená literatura:

[1] HORÁKOVÁ, M. a kolektiv: Analytika vody.VŠCHT Praha, 2000, 283 s. [2] POPL M., FANHRICH J.: Analytická chemie životního prostředí. VŠCHT Praha, Praha, 218 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy reakční kinetiky, reakce prvního řádu, aplikace v technologii vod. 2. Chemická rovnováha, typy rovnováh, fázové rovnováhy, rovnovážné diagramy, aplikace v technologii vod. 3. Dělení analytické chemie, využití analytické chemie. Odběr vzorků vod, úprava před analýzou, skladování, praktické příklady. 4. Odměrná analýza: neutralizační, komplexometrické, oxidačně-redukční titrace. Aplikace v hydroanalýze. 5. Srážecí titrace a gravimetrie, aplikace v hydroanalýze. 6. Atomová emisní a absorpční spektrometrie. Vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 7. Molekulová spektrometrie - UV/VIS a IČ. Vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 8. Separační metody - chromatografie, elektroforéza. Základní pojmy, instrumentace, aplikace. 9. Elektroanalytické metody (potenciometrie, konduktometrie, polarografie): základní pojmy, instrumentace, aplikace. 10. Senzorické a skupinové parametry ve vodách - typy, stanovení, význam. 11. Kovy ve vodách, formy výskytu, stanovení, vlastnosti. 12. Dusík, fosfor, síra, formy výskytu, stanovení, vlastnosti. 13. Halogeny a plyny ve vodách, formy výskytu, stanovení, vlastnosti. 14. Dokončení a druhy vod, složení, vlastnosti, příklady analýzy. CVIČENÍ (LABORATOŘE) 1. Úvodní cvičení - informace o průběhu laboratorních cvičení, školení o bezpečnosti práce, instruktáž k základním analytickým operacím 2.-12. Jednotlivé laboratorní úlohy 13. Docvičování, písemka 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 25  0
        Zkouška Zkouška 75 (75) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 75  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku