615-0011/03 – Hydrochemie a analýza vod I (HACh)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout posluchači základní poznatky z chemie a analýzy vod tak, aby je mohl aplikovat v běžné vodohospodářské praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá chemickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi všech typů vod, resp. studiem procesů, které v těchto vodách probíhají. Dále se zabývá formami výskytu jednotlivých látek ve vodách a způsoby jejich stanovení. Součástí předmětu jsou základy klasické a instrumentální analytické chemie.

Povinná literatura:

PITTER, P.: Hydrochemie, SNTL, Praha 1990. 568 s.

Doporučená literatura:

[1] HORÁKOVÁ, M. a kolektiv: Analytika vody.VŠCHT Praha, 2000, 283 s. [2] POPL M., FANHRICH J.: Analytická chemie životního prostředí. VŠCHT Praha, Praha, 218 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy reakční kinetiky, reakce prvního řádu, aplikace v technologii vod. 2. Chemická rovnováha, typy rovnováh, fázové rovnováhy, rovnovážné diagramy, aplikace v technologii vod. 3. Dělení analytické chemie, využití analytické chemie. Odběr vzorků vod, úprava před analýzou, skladování, praktické příklady. 4. Odměrná analýza a gravimetrie, aplikace. 5. Atomová emisní a absorpční spektrometrie. Vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 6. Molekulová spektrometrie - UV/VIS a IČ. Vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 7. Separační metody - chromatografie, elektroforéza. Základní pojmy, instrumentace, aplikace. 8. Elektroanalytické metody (potenciometrie, konduktometrie, polarografie): základní pojmy, instrumentace, aplikace. 9. Senzorické a skupinové parametry ve vodách - typy, stanovení, význam. 10. Kovy ve vodách, formy výskytu, stanovení, vlastnosti. 11. Dusík, fosfor, síra, halogeny a plyny ve vodách, formy výskytu, stanovení, vlastnosti. 12. Dokončení a druhy vod, složení, vlastnosti, příklady analýzy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.