615-0012/04 – Stanovení škodlivin (StŠ)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami analytické chemie a typy toxických látek tak, aby je mohl aplikovat při požární ochraně.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá základy analytické chemie a významnějších škodlivin v životním prostředí. Výuka je zaměřena na nejčastěji používané klasické a instrumentální analytické metody, na vlastnosti a výskyt škodlivých látek v prostředí. Provádí se formou přednášek a praktických cvičení v laboratoři. Studenti si rovněž samostatně připravují referáty v oblasti stanovení polutantů v životním prostředí. Výuka je zakončena klasifikovaným zápočtem, pro jehož udělení je nezbytné odevzdat všechny laboratorní protokoly. Dále se hodnotí úroveň referátu a výsledek písemného testu.

Povinná literatura:

M. Popl, J. Fahnrich: Analytická chemie životního prostředí. Skripta, VŠCHT Praha, 1999, 218 s.

Doporučená literatura:

[1] P.Praus, V.Dombek, Z.Klika: Základy analytické chemie,skripta VŠB-TUO,Ostrava, 2001, 110 s. [2] M. Horáková a kol.: Analytika vody, skripta VŠCHT Praha, 2000, 283 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY 1. Význam a dělení analytické chemie, využití analytické chemie. Vznik, typy škodlivin a jejich vliv na lidský organismus. 2. Odběry vzorků, jejich úprava před analýzou, skladování - aplikace při stanovení škodlivin. 3. Klasická analýza - odměrná analýza, gravimetrie. Základní pojmy, aplikace při stanovení škodlivin. 4. Spektrální analýza - atomová a molekulová spektrometrie. Základní pojmy, instrumentace, aplikace při stanovení škodlivin. 5. Separační metody - chromatografie, elektroforéza. Základní pojmy, instrumentace, aplikace při stanovení škodlivin. 6. Elektroanalytické metody - potenciometrie, polarografie. Základní pojmy, instrumentace, aplikace při stanovení škodlivin. CVIČENÍ (LABORATOŘE) 1. Úvodní cvičení - informace o průběhu laboratorních cvičení, školení o bezpečnosti práce, instruktáž k základním analytickým operacím 2.-10. Jednotlivé laboratorní úlohy 11.-12. Základní výpočty v analytické chemii 13. Docvičování, písemka 14. Odevzdání semestrální práce, zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 4 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 4 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 4 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku