615-0013/02 – Hydrochemie a analýza vod II (HAVII)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity6
Garant předmětudoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ60 doc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se s využitím moderních instrumentálních metod v analýze vod

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Hlavní důraz je kladen na použití moderních instrumentálních metod v hydrochemii, resp. hlavně při analýze vod, další pozornost je věnována mobilní analytice a zpracování výsledků.

Povinná literatura:

[1] STRÁNSKÝ, Z. aj.: Analýza organických sloučenin. UP, Olomouc 1981. 235 s. [2] HOLZBECHER, Z. aj.: Analytická chemie. SNTL, Praha 1968. s. 400-472. [3] ZÝKA, J. aj.: Analytická příručka. 1. a 2. díl, SNTL, Praha např. 1973 a 1988. [4] KALOUS, V. aj.: Metody chemického výzkumu. SNTL / Alfa, Praha 1987. 431s. [5] ECKSCHLAGER, K.: Chemometrie. [Skripta]. UK, Praha 1991, 156 s. [6] MELOUN, M. - MILITKÝ, J.: Kompendium statistického zpracování dat. Academia, Praha 2002. 753 s. [7] PRAUS, P. - DOMBEK, V. - KLIKA, Z.: Základy analytické chemie. ES VŠB-TU, Ostrava 2000. 105 s.

Doporučená literatura:

není

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, přehled instrumentálních analytických metod. 2. Anorganická analýza (zkr. AA), odběr vzorku a jeho příprava k analýze. 3. Instrumentální metody v AA: elektroanalytické metod(potenciometrie, ISE, pH, polarografie), spektroskopické metody (IČ, UV/VIS, XRF, ICP, AAS). 4. Instr. metody v AA: metody fázové analýzy (IČ, termogravimetrie - RTG, DTA, DTG) 5.Organická analýza (zkr. OA), struktura, vlastnosti a izolace organických sloučenin. 6. Přípravné práce k organické analýze. Určování fyzikálních konstant. 7. Instrumentální metody v OA: spektrální metody: elektronová spektroskopie (UV, VIS), optická rotační disperze (ORD), inračervená spektroskopie (IČ) a blízká IR (NIR). 8. Instrumentální metody v OA: nukleární magnetická rezonanční spektroskopie (NMR). 9. Instrumentální metody v OA: elektronová paramagnetická rezonanční spektroskopie (EPR), Ramanova spektroskopie, hmotnostní spektroskopie (MS); mikrovlnné metody. 10. Instrumentální metody v OA: elektrochemické metody: polarografie, coulometrie. 11. Instrumentální metody v OA: separační metody: chromatografické metody (GC, LC a další), izotacho-, ionto- a elektroforéza. 12. Elementární analýza, přehled skupinových reakcí v OA. 13. Zpracování výsledků chemických analýz: přesnost a správnost, charakteristiky, statistika. 14. Zpracování výsledků chemických analýz: využití komerčních software. 15. Závěr.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.