615-0020/01 – Interkalované nanomateriály (IN)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI25 prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač se seznámí s metodami používanými ke studiu struktury a textury interkalovaných materialů a bude je umět na základní úrovni aplikovat. Bude mít přehled o složení, struktuře a vlastnostech základních interkalovaných materiálů, jak na bazi fylosilikátů tak i nesilikátových hostitelských matricí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na znalosti studenta z chemie, fyziky a chemie pevných látek a vrstevnatých silikátů. V úvodních přednáškách je student seznámen s texturními a katalytickými vlastnostmi interkalovaných nanomateriálů, iontovýměnými reakcemi a teorií vazeb hostů v hostitelských sloučeninách. Následují základy interkalační chemie, v kterých je pojednáno o rozdělení a vlastnostech interkalovaných sloučenin, jejich hostitelských mřížkách, interkalačních reakcích, typech hostů a metodách používaných při interkalaci. Další přednášky jsou zaměřeny na: organo-jílové komplexy, sorpce v nitroaromatických jílových interkalárech, fotoprocesy v jíl-organických komplexech, pilarované a porézní jílové heterostruktury a vrstevnaté hydroxidy.

Povinná literatura:

Z. Klika. Interkalované materiály. Přednášky k předmětu (Text k přípravovaným skriptům).

Doporučená literatura:

[1] Weiss, Z. Kužvart, M. Jílové minerály-jejich nanostruktura a využití. Univerzita Karlova, Praha, 2005, 279 str. ]2] Číčel, B., Novák, I., Horváth, I. Mineralogia a kryštalochemia ílov. Vydavatelstvo slovenskej akademie vied, Bratislava, 1981, 257 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola během přednášek

E-learning

Není k dispozici

Další požadavky na studenta

Presentace zadaného problému formou přednášky (odevzdání tištěné i pdf-dokumentace)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

V úvodních přednáškách je student seznámen s texturními a katalytickými vlastnostmi interkalovaných nanomateriálů, iontovýměnými reakcemi a teorií vazeb hostů v hostitelských sloučeninách. Následují základy interkalační chemie, v kterých je pojednáno o rozdělení a vlastnostech interkalovaných sloučenin, jejich hostitelských mřížkách, interkalačních reakcích, typech hostů a metodách používaných při interkalaci. Další přednášky jsou zaměřeny na: organo-jílové komplexy, sorpce v nitroaromatických jílových interkalárech, fotoprocesy v jíl-organických komplexech, pilarované a porézní jílové heterostruktury a vrstevnaté hydroxidy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.