615-0404/01 – Analytická chemie I (ACh1)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity6
Garant předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
KLI25 prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač se seznámí s teorií chemických rovnováh, principy pro odběr vzorků, naučí se vzorky upravovat a převádět do roztoku. Získá potřebné teoretické vědomosti pro titrační a vážková analytická stanovení. V laboratorních cvičeních pak bude, při provádění konkrétních chemických analýz tyto dovednosti samostatně aplikovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s teoretickými a praktickými základy analytické chemie. Obsah přednášek tvoří: výklad základních pojmů ACH, popis analytického procesu včetně odběru a zpracování vzorků, teoretické základy chemických rovnováh a reakční kinetiky, základy kvalitativní analýzy, základy kvantitavní klasické a instrumentální analýzy a základy statistického zpracování dat.

Povinná literatura:

[1] Praus P., Dombek V., Klika J.: Základy analytické chemie. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2001, 106 s. [2] Klika J., Praus P.: Analytická chemie I. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2002, 172 s.

Doporučená literatura:

[1] Tomík, Poljak, Jirkovský: Analytická chemie pro hutníky. SNTL, Praha 1988. [2] Benátská: Výpočty v analytické chemii. Skriptum, VŠB-TU, Ostrava 1999 [3] Kolektiv autorů: Instrumentální analýza. SNTL, Praha 1986. [4] Holzbecher, Churáček: Analytická chemie. SNTL, Praha 1987. [5] Garaj a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. ALFA, Bratislava 1977. [6]Eckschlager, Horsák, Kodejš: Vyhodnocování analytických výsledků a metod. SNTL,Praha 1980. [7] Doerffel, Eckschlager: Optimální postup chemické analýzy. SNTL, Praha 1985. [8] Meloun, Militký: Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS, Praha 1994.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola během přednášek

E-learning

Je k dispozici

Další požadavky na studenta

Splnění všech úkolů zadaných v analytické laboratoři

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1Studenti jsou seznámení především s chemickými rovnováhami, obecnými principy a postupy v chemické analýze, vážkovou a titračními metodami (acidobazickými, komplexometrickými, oxidačně-redukčními a srážecími). Všechny tyto metody jsou pak demonstrovány při jejich praktickém využití v analýze složitějších vzorků. Teoretické znalosti těchto metod jsou pak procvičovány v analytické laboratoři při samostatných cvičeních.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0
                Písemka Písemka 25  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3909) Procesní inženýrství (3909R009) Procesní technologie recyklace odpadu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3909) Procesní inženýrství (3909R009) Procesní technologie recyklace odpadu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3909) Procesní inženýrství (3909R009) Procesní technologie recyklace odpadu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3909) Procesní inženýrství (3909R009) Procesní technologie recyklace odpadu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2013/2014 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_ECTS 2011/2012 prezenční čeština povinný 600 - Děkanát FMT stu. blok