615-0408/01 – Oborová praxe (OP)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity2
Garant předmětuIng. Jiřina Vontorová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Pustková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ60 doc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
HOR28 Ing. Petra Pustková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními laboratorními operacemi používanými v chemické laboratoři. Podstatné je porozumět zásadám jednotlivých operací a prokázat laboratorní zručnost.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje studenty s chemickou praxí v rámci exkurze v chemickém závodu. V chemických laboratořích se studenti naučí základním operacím využívaných v analytické a fyzikální chemii. Předmět je zakončen zápočtem. Pro udělení zápočtu je nezbytné odevzdat zprávu z exkurze a všechny laboratorní protokoly.

Povinná literatura:

[1] KLIKA, Z., PRAUS, P. Analytická chemie I. 1.vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2002. 178 s. ISBN 80-248-0164-7. [2] BENÁTSKÁ, L. Výpočty v analytické chemii. 1.vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 1999. 72 s. ISBN 80-7078-676-0. [3] HORÁKOVÁ, M., LISCHKE, P., GRÜNWALD, A. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. 2. vyd. Praha: SNTL, 1989. 392 s.

Doporučená literatura:

[1] KLIKA, Z., PRAUS, P. Analytická chemie I. 1.vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2002. 178 s. ISBN 80-248-0164-7. [2] BENÁTSKÁ, L. Výpočty v analytické chemii. 1.vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 1999. 72 s. ISBN 80-7078-676-0. [3] HORÁKOVÁ, M., LISCHKE, P., GRÜNWALD, A. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. 2. vyd. Praha: SNTL, 1989. 392 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Exkurze v chemickém závodě. 2. Princip a základní analytické operace využívané při vážkovém stanovení: vážení, srážení, filtrace, sušení, výpočet obsahu analytu ve vzorku. 3. Princip a základní analytické operace využívané při titračním stanovení: odměřování objemů kapalin, převedení vzorku do roztoku, pipetování, titrace, indikace bodu ekvivalence, výpočet obsahu analytu ve vzorku. 4. Základní operace využívané ve fyzikální chemii: měření viskozity a hustoty kapalin, měření průtoku plynů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  60
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku