615-0408/02 – Oborová praxe (OP)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity4
Garant předmětuIng. Jiřina Vontorová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ60 doc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními laboratorními operacemi používanými v chemické laboratoři. Podstatné je porozumět zásadám jednotlivých operací a prokázat laboratorní zručnost.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje studenty s chemickou praxí v rámci exkurze v chemickém závodu. V chemických laboratořích se studenti naučí základním operacím využívaných v analytické a fyzikální chemii. Předmět je zakončen zápočtem. Pro udělení zápočtu je nezbytné odevzdat zprávu z exkurze a všechny laboratorní protokoly.

Povinná literatura:

[1] KLIKA, Z., PRAUS, P. Analytická chemie I. 1.vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2002. 178 s. ISBN 80-248-0164-7. [2] BENÁTSKÁ, L. Výpočty v analytické chemii. 1.vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 1999. 72 s. ISBN 80-7078-676-0. [3] HORÁKOVÁ, M., LISCHKE, P., GRÜNWALD, A. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. 2. vyd. Praha: SNTL, 1989. 392 s.

Doporučená literatura:

[1] KLIKA, Z., PRAUS, P. Analytická chemie I. 1.vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2002. 178 s. ISBN 80-248-0164-7. [2] BENÁTSKÁ, L. Výpočty v analytické chemii. 1.vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 1999. 72 s. ISBN 80-7078-676-0. [3] HORÁKOVÁ, M., LISCHKE, P., GRÜNWALD, A. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. 2. vyd. Praha: SNTL, 1989. 392 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolovat exkurzi v chemickém závodě. Vypracovat zprávu z exkurze. Účast na laboratorních cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Exkurze v chemickém závodě. 2. Princip a základní analytické operace využívané při vážkovém stanovení: vážení, srážení, filtrace, sušení, výpočet obsahu analytu ve vzorku. 3. Princip a základní analytické operace využívané při titračním stanovení: odměřování objemů kapalin, převedení vzorku do roztoku, pipetování, titrace, indikace bodu ekvivalence, výpočet obsahu analytu ve vzorku. 4. Základní operace využívané ve fyzikální chemii: měření viskozity a hustoty kapalin, měření průtoku plynů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  15
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku