615-0701/02 – Chemické rozbory materiálů ()

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity6
Garant předmětudoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
KOZ60 doc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s metodikami, základními operacemi a pravidly chemické analýzy, s teoretickými základy analytické chemie a způsoby stanovení vybraných prvků v kovových materiálech, rudách, struskách a vodách.

Povinná literatura:

Praus, Dombek, Klika: Základy analytické chemie. ES VŠB-TU, Ostrava 2000. Holzbecher aj.: Analytická chemie. SNTL / Alfa, Praha 1968. Zýka aj.: Analytická příručka. 1. díl, SNTL, Praha 1973. 2. díl SNTL / Alfa, Praha 1988. Stránský aj.: Analýza organických sloučenin. [Skripta]. UP, Olomouc 1981. Klouda: Moderní analytické metody. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava, 1996. Kalous aj.: Metody chemického výzkumu. SNTL / Alfa, Praha 1987. Tomík, Poljak, Jirkovský: Analytická chemie pro hutníky. SNTL, Praha 1988. Benátská: Výpočty v analytické chemii. ES VŠB-TU Ostrava, 1999. Kolektiv autorů: Instrumentální analýza. SNTL, Praha 1986. Holzbecher, Churáček: Analytická chemie. SNTL, Praha 1987. Garaj a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. ALFA, Bratislava 1977. Eckschlager, Horsák, Kodejš: Vyhodnocování analytických výsledků a metod. SNTL, Praha 1980. Doerffel, Eckschlager: Optimální postup chemické analýzy. SNTL, Praha 1985. Meloun, Militký: Kompendium statistického zpracování dat. Academia, Praha 2002.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Analytická chemie - definice, význam, rozdělení. Chemická analýza, důkazy, stanovení. Druhy rozborů. Systém chemické kontroly na závodech. Analytické rovnováhy - ustavování rovnováh s posunem ke konečným produktům, jejich využití k důkazům, stanovením, maskování, dělení. Základní analytické operace, odmìrné nádobí. Obecné problémy chemické analýzy: přesnost a správnost stanovení, shodnost výsledků, opakovatelnost a repro-dukovatelnost, chyby a jejich hodnocení, zpracování a udávání výsledků. Odběr a úprava vzorků k analýze, převod vzorků do roztoku.Klasické metody chemické kvantitativní analýzy - gravimetrie a volumetrie. Instrumentální analýza – elektrochemické metody, optické me-tody, dělicí metody, metody s využitím radioaktivního záření, ostatní. Kvalitativní analýza na mokré cestě - rychlá identifikace prvků.Kvalitativní analýza instru-mentální. Analýza ocelí - stanovení jednotlivých prvků. Rozbory neželezných kovů. Analýza rud, strusek. Analýza vod. Analýza plynů. Analýza životního prostředí. Referenční materiály. Normy analytických stanovení. Akreditace laboratoří. Kontrola práce (správnosti výsledků) laboratoře.Chyby analytických stanovení. Zpracování a testování výsledků a metod, udávání výsledků. Optimalizace instrumentálních metod. Využití výpo-četní techniky v analytické chemii.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku