615-0702/02 – Normalizace a chemometrie ()

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ60 doc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V části normalizační je předmět zaměřen na problematiku teoretické přípravy a praktické tvorby, resp. na zavádění a používaní norem v praxi. V chemometrické části navazuje na znalostí ze základních "kursů" matematiky, které se týkají pravděpodobnosti, statistiky a zpracování dat. Hlavní důraz je kladen na použití v současné době dostupného počítačového software k chemometrickým výpočtům a dalším aplikacím. Cílem předmětu je mimo jiné i pomoci studentům při zpracování naměřených dat v rámci diplomových a dalších výzkumých prací.

Povinná literatura:

[1] Mezinárodní normy zabezpečování jakosti výrobků a služeb, systém řízení.(Soubor norem a směrnic ISO 9000 až 9004.) Nakladatelství a vydavatelství "BAEL", Karviná (bez udání roku vydání) nebo uvedené normy z jiných zdrojů. [2] Metodické pokyny pro normalizační činnost. MPN 12-85: Zavádění mezinárodních norem do soustavy československých norem. ÚNM Praha, 1985 a komentář z r. 1986. [3] Normy CEN. Vydavatelství norem, Praha 1989. [4] ECKSCHLAGER, K.: Chemometrie. [Skripta]. UK, Praha 1991, 156 s. [5] MELOUN, M. - MILITKÝ, J.: Statistické zpracování experimentálních dat. Plus, s.r.o., Praha 1994, 839 s. [6] ORVIS, W. J.: Excel pro inženýry. Computer Press, Praha 1996, 498 s. [7] MOCÁK, J. aj.: Súčasné trendy pri vyhodnocovaní analytických metod - pomoc pri akreditácii chemických laboratorií. Chemis, Bratislava 1996, 156 s. Základní studijní literatura pro cvičení: [1] Metodické pokyny pro normalizační činnost. MPN 12-85: Zavádění mezinárodních norem do soustavy československých norem. ÚNM Praha, 1985 a komentář z r. 1986. [2] ECKSCHLAGER, K.: Chemometrie. [Skripta]. UK, Praha 1991, 156 s. [3] MELOUN, M. - MILITKÝ, J.: Statistické zpracování experimentálních dat. Plus, s.r.o., Praha 1994, 839 s. [4] ORVIS, W. J.: Excel pro inženýry. Computer Press, Praha 1996, 498 s. [5] MOCÁK, J. aj.: Súčasné trendy pri vyhodnocovaní analytických metod. Chemis, Bratislava 1996, 156 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, definice normalizace a chemometrie, opakování pravděpodobnosti a statistiky. 2. - 4. Základy normalizace (normy v chemické analýze; normy národní a mezinárodní; závaznost norem; tvorba norem, jejich kontrola, oprava a záměna; zavádění mezinárodních norem do norem národních; Evropská komise pro normalizaci - CEN; zabezpečení jakosti v analytické laboratoři). 5. - 6. Třída přesnosti přístroje. Průzkumová analýza jednorozměrných dat. 7. - 9. Analýza malých výběrů. 10. - 11. Analýza rozptylu ANOVA. 12. Regresní analýza. 13. - 14. Kalibrace a optimalizace. Validace. 15. Závěr Náplň cvičení: Pomocí dostupných software, především EXCEL, STATGRAPHICS, ADSTAT atd., procvičit možností chemometrických výpočtů. Program cvičení: 1. Úvod do normalizace a chemometrie, přehled použitelných software, zadání programů. 2. - 3. Cvičení z normalizace. 4. - 5. Software STATGRAPHICS, ADSTAT a další. 6. - 13. Software EXCEL 14. Docvičování a zadání náhradních programů 15. Zápočty, závěr.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.