615-0807/02 – Diploma Seminar (DP)

Gurantor departmentDepartment of Analytic Chemistry ProcessesCredits4
Subject guarantordoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
BAR80 Dr. Ing. Stanislav Bartusek
BIT02 RNDr. Jan Bitta, Ph.D.
FIE38 Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
JAN42 doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
KLI25 prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
KOZ60 doc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
LAC10 Ing. Zdenek Lacný
MUL43 Ing. Hana Müllerová
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
SUT76 Ing. Petra Šutarová
TOM24 doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
WIH15 prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Participate on diploma thesis. Topic, supervisor and advisor are advertised, elaboration guides and literature are recommended.

Teaching methods

Experimental work in labs
Other activities

Summary

In this subject students actively participate on their diploma thesis (DT). Topic, supervisor and advisor are advertised, elaboration guides and literature are recommended.

Compulsory literature:

Literature is recommended by diploma thesis

Recommended literature:

Literature is recommended by diploma thesis

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Detailní seznámení s prováděním literární rešerše (viz např. J. Vymětal: Odborná literatura a informace v chemii, Orac, 2001), opětovné seznámení se s prováděním literární rešerše za použití internetu. Detailní seznámení s citacemi literatury (viz např. J. Vymětal: Odborná literatura a informace v chemii, Orac, 2001). Prezentace výsledků–úvod do software PowerPoint, vytváření vlastních prezentací Prezentace výsledků–software PowerPoint-šablony návrhů, „vlastní animace“, „nastavení akcí“ Chemie na internetu–www stránky vhodné k vytváření literárních rešerší Teoretická a praktická práce na diplomové práci. Presentace výsledků za daný semestr s diskusí, před pedagogy příslušné katedry. Zhodnocení vykonané práce.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.