615-0808/01 – Chemometrie (CHM)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ60 doc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Využití dostupných software k chemometrickým výpočtům. Praktické použití těchto software k zpracování naměřených dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na znalostí ze základních "kursů" matematiky, které se týkají pravděpodobnosti, statistiky a zpracování dat. Hlavní důraz je kladen na použití v současné době dostupného počítačového software k chemometrickým výpočtům a dalším aplikacím. Cílem předmětu je mimo jiné i pomoci studentům při zpracování naměřených dat v rámci diplomových a dalších výzkumých prací.

Povinná literatura:

[1] Eckschlager, K. Chemometrie [Skripta]. UK, Praha 1991, 156 s. [2] Meloun, M., Militký, J. Statistické zpracování experimentálních dat Plus, s.r.o., Praha 1994, 839 s. [3] Meloun, M., Militký, J. Kompendium statistického zpracování dat Academia, Praha 2002, 764 s.

Doporučená literatura:

[1] Orvis, W., J. Excel pro inženýry Computer Press, Praha 1996, 498 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice chemometrie. Opakování pravděpodobnosti a statistiky. Podmíněná pravděpodobnost. Náhodná veličina. Základní soubor. Náhodný výběr. 2. Distribuční funkce, hustota pravděpodobnosti, pravděpodobnostní funkce. Momentové charakteristiky rozdělení. Centrální limitní věta. Některá rozdělení pravděpodobnosti. 3. Ukázky používaného software–EXCEL, ADSTAT. 4. Ukázky používaného software–ADSTAT, QC Expert. 5. Ukázky používaného software–QC Expert. Třída přesnosti přístroje. 6. Průzkumová analýza jednorozměrných dat (EDA). Obecný postup a cíl EDA. Reprezentativní náhodný výběr, pořádkové statistiky a pořadová pravděpodobnost. 7. Transformace dat. Důvody použití a princip. Ověření předpokladu o datech. Ověření nezávislosti, normality a homogenity výběru. 8. Testování statistických hypotéz. Statistická hypotéza, test statistické hypotézy, kritická hodnota. Postup testování hypotéz. 9. Analýza malých výběrů Hornovým postupem. 10. Analýza rozptylu ANOVA. Jednofaktorová ANOVA. Dvoufaktorová ANOVA. 11. Regresní analýza. Lineární regresní modely. Polynomická regrese. 12. Základní informace o nelineární regresi. 13. Kalibrace a optimalizace. Lineární kalibrace. 14. Nelineární kalibrace. Metoda standardního přídavku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní