615-0812/01 – Analýza paliv (AP)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
KLI25 prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenta se současnými metodami analytické chemie používanými k analýze paliv. Teoretické znalosti pak v rámci cvičení samostatně aplikuje v rámci laboratorních cvičení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Přednášky z analýzy paliv navazují na předmět Analytická chemie I. V tomto předmětu jsou prohloubeny znalosti základů ACH o následující instrumentální metody: elementární analýza, infračervená spektroskopie, termická analýza, prášková difrakční analýza, hmotnostní spektrometrie, nukleární magnetická rezonance, plynová a kapalinová chromatografie a další vybrané dělící metody. Praktické příklady použití těchto metod je směrováno na analýzu plynných, kapalných a tuhých paliv. Dále jsou přednášeny klasické analytické a fyzikální metody používané při analýze pevných, kapalných a plynných paliv.

Povinná literatura:

[[1] Šešulka, V. Analýza paliv STNL 1970 [2] Praus, P., Dombek, V., Klika, Z. Základy analytické chemie Skriptum, Ostrava VŠB-TUO 2001. [3] Bartoňová L.: Návody k laboratorním cvičením z předmětu Analýza paliv, texty VŠB

Doporučená literatura:

[1] Mostecký, J., Hála, S., Kuraš, M., Popl, M. Analýza uhlovodíkových surovin STNL 1984 [3] Kolektiv Laboratorní cvičení z koksárenství a plynárenství, skripta VŠCHT SNTL Praha 1981 [4] ČSN v oboru paliv [5] Kolektiv autorů: Laboratorní cvičení z koksárenství a plynárenství, skripta VŠCHT SNTL Praha 1981

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola během přednášek

E-learning

Není k dispozici

Další požadavky na studenta

Splnění všech úkolů zadaných v laboratořích (VŠB-TUO a koksovny ArcelorMittal Ostrava)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Znalosti základů ACH jsou v tomto předmětu prohloubeny o následující instrumentální metody: elementární analýza, infračervená spektroskopie, termická analýza, prášková difrakční analýza, hmotnostní spektrometrie, nukleární magnetická rezonance, plynová a kapalinová chromatografie a další vybrané dělící metody. Praktické příklady použití těchto metod je směrováno na analýzu plynných, kapalných a tuhých paliv. Dále jsou přednášeny klasické analytické a fyzikální metody používané při analýze pevných, kapalných a plynných paliv. Přednášky z analýzy paliv navazují na předmět Analytická chemie I.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku