616-0001/01 – Průmyslové technologie a životní prostředí (PTaŽP)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity6
Garant předmětuDr. Ing. Stanislav BartusekGarant verze předmětuDr. Ing. Stanislav Bartusek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR80 Dr. Ing. Stanislav Bartusek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na teoretický přírodovědní základ a na konkrétních vybraných průmyslových technologiích dokládá jejich vliv na životní prostředí. Předkládá stručnou charakteristiku uvedených výrob a ukazuje současné požadavky na minimalizaci působení vlivu těchto technologií na životní prostředí.

Povinná literatura:

1. Herčík, M. - Obroučka, K. - Lapčík, V.: Ochrana životního prostředí, ES VŠB TU Ostrava 1996. 2. Neiser J.: Základy průmyslových technologií, SPN Praha 1987. 3. Allhorn,H.: Kohleverwendung und Umweltschutz, Springer-Verlag Berlin 1983. 4. Bartusek,S.: Průmyslové technologie a ŽP. ES VŠB-TUO, Ostrava 1999.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní přednáška. Vliv průmyslu na ŽP - historický vývoj, současnost. Současné požadavky na průmyslové technologie. 2. Hornictví. Povrchová a hlubinná těžba a její dopady na ŽP. Hlušinové hospodářství. Důlní a odpadní vody. Regenerace (rekultivace) krajiny ovlivněné důlní činností. Dosažení krajinné homeostáze. 3. Energetika. Tepelné a jaderné elektrárny. Podniková energetika. Dopad na složky ŽP. Obnovitelné zdroje energie. 4. Koksárenství. Emisekoksoven. Karcinogenní charakter těchto emisí. Vznik a čištění fenolčpavkových vod. Chemické zpracování koksárenských výrobků. 5. Hutnictví. Vliv hutnictví na ŽP. Minimalizace emisí hutních podniků. Moderní technologie čištění odpadních vod. Velkoobjemové a nebezpečné odpady. Podíl jednotlivých technologií a provozů na znečišťování ŽP. 6. Ropný průmysl. Vrtné práce a těžba ropy. Emise a odpadní vody při zpracování ropy. Emise z užití ropných výrobků. Upotřebené mazací oleje. 7. Chemický průmysl. Emise a odpadní vody z chemického průmyslu. Výroba základních anorganických a organických produktů. Výroba technických plynů, technologievýroby uhlíkatých materiálů. 8. Dřevařský průmysl. Výroba celulózy a papíru. Zpracování sulfitických výluhů a čištění odpadních vod. 9. Potravinářský průmysl. Výroba cukru, škrobu, drpždí, sladu, piva a lihu. Dopady a řešení jejich vlivu na ŽP. Cvičení: - ekologická politika ČR ve vztahu k průmyslovým technologií, (sledování ZL v oblasti ovzduší, vod, odpadů, fyz. znečištění); - výjezdní cvičení v terénu- antropogenní útvary z důlních hlušin na území Ostravska, rekultivace území, negativní důsledky důlní a povrchové činnosti; - fenolčpavkové vody a jejich čištění na koksovnách, stanovení vybraných ukazatelů odpadních vod v provoze koksovny; - rozbor problematiky ukazatelů znečištění v podmínkách hutního podniku s uzavřeným cyklem; - provozní cvičení a exkurze ny vybrané technologické celky - řízení této technologie ve vztahu k OŽP; - test, vyhodnocení cvičení-programů, závěr.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku