616-0003/01 – Ochrana ovzduší (OO)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN42 doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
MUL43 Ing. Hana Müllerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních znalosti v oblasti ochrany ovzduší, jako jsou zdroje znečišťování, druhy emisí a snižování jejich množství, právní úprava ochrany ovzduší a analytické metody v této oblasti.

Povinná literatura:

/1/Herčík M., Lapčík V., Obroučka K.: Ochrana životního prostředí (pro inž.studium). ES VŠB-TUO, Ostrava 1994. /2/Kurfűrst J.: Zdroje znečišťování ovzduší. SZN Praha, 1982. /3/Obroučka K.: Látky znečišťující ovzduší. ES VŠB - TU Ostrava, 2001. /4/Stern A.C.: Air Pollution. Academic Press, N.York 1968

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Ovzduší. Základní pojmy a charakteristiky. Znečišťování a znečištění ovzduší. Ochrana ovzduší. 2.Látky znečišťující ovzduší. Členění znečišťujících látek. Tuhé a kapalné znečišťující látky. Plynné znečišťující látky. Znečišťující látky z globálního hlediska. 3.Klasifikace zdrojů znečišťování. Znečišťování ovzduší přírodního a antropogenního původu. Pojem zdroje znečišťování ovzduší. Mobilní zdroje znečišťování ovzduší. Globální odhady emisí. 4.Hlavní průmyslové zdroje emisí v ČR. Výroba energie. Průmyslové technologie, (metalurgie, výroba neželezných kovů, průmysl stavebních hmot).Služby společnosti. 5.Technické možnosti snižování emisí. Technická opatření na zdrojích. Zařízení k zachycování tuhých emisí. Zachycování tuhých znečišťujících látek, mechanické odlučovače, elektrické odlučovače, filtry. Zachycování a zneškodňování plynných znečišťujících látek, odstraňování kyselých látek, snižování emisí oxidů dusíků. Dočisťování látek na aktivním uhlí. 6.Právní úprava ochrany ovzduší. Zákon o ovzduší, zákon o státní správě. Zákon o ochraně ozonové vrstvy.Související právní předpisy. 7.Rozptyl škodlivin. Metodika stanovení rozptylu ZL. Matematické modely šíření ZL. 8.Analytické metody v ochraně ovzduší. Organizace měření. Metody měření tuhých emisí. Metody měření emisí plynných znečišťujících látek. Cvičení: - přepočty jednotek ovzduší, atmosféra a její dělení; - metodiky odběrů vzorků ovzduší, praktické provádění; - metody měření TZL (teoretická část); - metody měření plynných znečišťujících látek na přístrojích ORSAT a IMR 2800P (teoretická část); - měření plynných znečišťujících látek na přístrojích ORSAT a IMR 2800P v laboratoři ovzduší; - metody měření TZL na zařízení GTE v laboratoři ovzduší; - exkurze (SPOVO, s.r.o., ČHMÚ Ostrava, Business Mondi Paper Ružomberok, Meteorologická stanice Lysá hora, Geotermální energie Bešeňová). - sestavení a využití matematických modelů pro šíření ZL. - testy, zhodnocení cvičení, závěr.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2008/2009 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.