616-0010/01 – Technologie zneškodňování odpadů (TZO)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Karel Obroučka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Obroučka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIE38 Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí jednotlivých metod zneškodňování odpadů,jako je jejich skládkování, termické zneškodňování, biologické zneškodňování, chemické, fyzikální a fyzikální-chemické zpracování a ukládání do dolů. Součástí výuky je i zpracování ročníkového projektu návzhu termického zařízení.

Povinná literatura:

1/Tölgessy, J.,Piatrik, M.: Odpad - surovina budúcnosti. Obzor Bratislava, 1984. 2/Kuraš, M. a kol.: Odpady, jejich využití a zneškodňování. ČEÚ, Praha 1994. 3/Obroučka, K.: Termické zneškodňování odpadů. Skripta VŠB-TUO, Ostrava 1997.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zneškodňování odpadů. Definice, podmínky, jednotlivé druhy zneškodňování. 2. Termické metody zneškodňování, definice, členění. Technologie spalování odpadů a základní spalovací režimy. Zplyňování a pyrolýza odpadů. 3. Spalitelné odpady, jejich zdroje a vlastnosti. 4. Výpočty spalovacích procesů. Výhřevnost odpadů a podmínky spalování. Stechiometrie spalování pevných, kapalných a plynných paliv. Spalné teploty a jejich výpočet. Prodění spalin v pecních systémech. 5. Pece pro zneškodňování odpadů. Třídění pecí dle jejich určení a konstrukčního provedení a funkce dílčích zařízení spaloven. 6. Produkty termických procesů. Pevné a plynné produkty spalování a čištění spalin. Odlučování TZL, odstraňování kyselých složek, doplňkové procesy. 7. Využití odpadního tepla. Předehřev spalovacího vzduchu, výroba páry a horké vody. Základy konstrukce a výpočtové postupy. 8. Hodnocení tepelné práce spalovacích pecí na odpad. Výpočet základních položek příjmu a výdeje tepla a sestavení rovnice tepelné bilance. Ukazatelé práce spalovací pece na odpad. 9. Skládkování odpadů. Rozdělení skládek a jejich technické provedení. Procesy probíhající ve skládkách, bioplyn. 10.Biologické metody zneškodňování odpadů. Kompostování, anaerobní rozklad, biodegradace. 11.Fyzikální, chemické a fyzikálně-chemické metody zpracování odpadů. Příklady řešení, možnosti použití. 12.Ukládání odpadů do dolů. Podmínky, možnosti využití. Cvičení: - výpočty spalovacích procesů; výhřevnost a spalné teplo. - výpočty spalování pevných a kapalných odpadů; objemové spalování; množství a složení spalin, potřeba spalovacího vzduchu. - výpočty spalování odpadních plynů; množství a složení spalin, potřeba spalovacího vzduchu. - výpočty spaloných teplot; adiabatická, teoretická a praktická spalná teplota; metody řešení. - výpočet tlakových ztrát při prodění vzdušin (spalovacího vzduchu, spalin) v potrubí a kanálech; návrh a výpočet komína. - základy tepelného výpočtu výměníku tepla; předehřev spalovacího vzduchu, výroba páry a teplé užitkové vody. Ročníkový projekt: Návrh a tepelný a aerodynamický výpočet spalovací pece na odpad.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 20 (20) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 2  0 3
                Projekt Projekt 3  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.