616-0425/01 – Meteorologie 1 (MT1)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN42 doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní pojmy a vztahy z meteorologie - student bude umět použít své získané znalosti v praxi pro hodnocení stavu a předpovědí počasí na úrovni znalostí potřebných pro kvalifikaci soukromého pilota - student bude umět prezentovat a formulovat své znalosti a vědomosti z oblasti meteorologie

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

V rámci výuky předmětu se studenti seznámi s atmosférou Země a procesy při ohřevu zemského povrchu a troposféry slunečním zářením. Naučí se vztahům mezi ohřevem troposféry, horizontálními změnami tlakového pole, vznikem proudění a všeobecnou cirkulací atmosféry. Seznámí se s příčinou a průběhem klimatických cyklů na Zemi a v oblastech mírného pásma. Seznámí se se stabilitou atmosféry a jejím dopadem na rozptyl znečišťujích látek v ovzduší. Na závěr poznají druhy vzduchových hmot a jejich střídání v mírném pásmu Evropy, fronty a jeich vlivy na změny kvality ovzduší. Po poznání základů meteorologie a klimatologie budou seznámeni s emisně - imisními vztahy v průmyslové oblasti Ostravska a s legislativními podklady a možnostmi zlepšení a udržení kvality ovzduší.

Povinná literatura:

1. Seifert V.: Rozumíme počasí?. Artia Praha, 1987 2. Dvořák P.: Atlas oblaků.Svět křídel, 2007

Doporučená literatura:

3. Kurfűrst J.: Zdroje znečišťování ovzduší. SZN Praha, 1982 4. Obroučka K.:Látky znečišťující ovzduší. ES VŠB - TU Ostrava, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrolní test

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Atmosféra - složení a struktura - vertikální členění Teplota, tlak a hustota - záření Slunce a Země (solární a terestriální radiace), teplota - denní chod teploty - adiabatický děj - vertikální teplotní gradient - stabilita a instabilita - změny tlaku, hustoty a teploty s výškou Měření výšek - provozní aspekty nastavování tlaku - barometrická nadmořská výška, hustotní nadmořská výška - výška nad letištěm, nadmořská výška, letová hladina - standardní atmosféra ICAO - nastavení QNH, QFE a standardního tlaku - převodní výška, vrstva a hladina Vlhkost a srážky - vodní pára v atmosféře - tlak vodní páry - rosný bod a relativní vlhkost - kondenzace a vypařování - srážky Tlak a vítr - barometrický tlak, isobary - pohyby v atmosféře, tlakový gradient - vertikální a horizontální pohyby, konvergence, divergence - přízemní a geostrofický vítr - vztah mezi izobarami a větrem, Buys Ballotův zákon - turbulence a nárazovitost - místní větry, fén, pevninská a mořská bríza Tvorba oblačnosti - ochlazování advekcí, radiací a adiabatickou expanzí - typy oblačnosti - konvekční oblačnost - orografická oblačnost - vrstevnatá a kupovitá oblačnost - podmínky létání v jednotlivých typech oblačnosti Mlha, kouřmo a zákal - mlha radiační, advekční, frontální a namrzající - tvoření a rozpouštění mlhy - snížení dohlednosti vlivem kouřma, sněžení, kouře, prachu a písku - vyhodnocení pravděpodobnosti snížené dohlednosti - rizika za letu v důsledku nízké horizontální a vertikální dohlednosti Vzduchové hmoty - faktory ovlivňující vlastnosti vzduchových hmot a jejich popis - klasifikace vzduchových hmot, oblast vzniku - transformace vzduchových hmot během jejich přemisťování - vývoj systémů nízkého a vysokého tlaku - počasí související s tlakovými systémy Fronty - rozhraní mezi vzduchovými hmotami - teplá fronta, frontální oblačnost a počasí - počasí v teplém sektoru - studené fronty, frontální oblačnost a počasí - okluze, frontální oblačnost a počasí - stacionární fronty, frontální oblačnost a počasí Tvoření a narůstání námrazy - podmínky vedoucí k tvorbě námrazy - vliv jinovatky, krystalické námrazy, zrnité námrazy, průsvitné námrazy (ledovky) - vliv námrazy na výkonnost letounu - bezpečnostní opatření a vyhýbání se podmínkám námrazy Bouřky - tvoření - uvnitř vzduchové hmoty, frontální, orografické - podmínky nutné k tvoření bouřek - proces vývoje - nebezpečí pro letouny, Let nad hornatými oblastmi - nebezpečí - vliv terénu na atmosférické procesy - horské vlny, střih větru, turbulence, vertikální pohyby, účinky rotoru, údolní větry Klimatologie - všeobecná cirkulace atmosféry v troposféře nad Evropou v jednotlivých ročních obdobích - místní počasí a větry v jednotlivých ročních obdobích Meteorologická organizace - letištní meteorologické služebny - letecké meteorologické stanice - předpovědní služba - meteorologické služby na letištích - dostupnost pravidelně vydávaných meteorologických předpovědí Meteorologické analýzy a předpovědi, meteorologické informace pro plánování letu - meteorologické mapy, symboly, znaky na mapách - mapy význačného počasí - hlášení, zprávy a předpovědi pro letiště odletu, na trati, cílové a náhradní - výklad kódované informace METAR, TAF, GAFOR - meteorologická radiová vysílání pro letectví - VOLMET, ATIS a SIGMET

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2007/2008 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní