616-0426/03 – Meteorologie 2 (MTO2)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN42 doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní pojmy a vztahy z meteorologie na podrobné úrovni - student bude umět použít své získané znalosti v praxi pro hodnocení stavu počasí a přípravu letu na úrovni znalostí potřebných pro kvalifikaci dopravního pilota letounů - student bude umět prezentovat a formulovat své znalosti a vědomosti z oblasti meteorologie

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

V rámci výuky předmětu se studenti seznámi s atmosférou Země a procesy při ohřevu zemského povrchu a troposféry slunečním zářením. Naučí se vztahům mezi ohřevem troposféry, horizontálními změnami tlakového pole, vznikem proudění a všeobecnou cirkulací atmosféry. Seznámí se s příčinou a průběhem klimatických cyklů na Zemi a v oblastech mírného pásma. Seznámí se se stabilitou atmosféry a jejím dopadem na turbulenci a konvekci. Seznámí se s meteorologickou přípravou pilota dopravních letadel, s činnstí meteorologů na stanici. v rámci exkurze navštíví meteorologickou stanici, v rámci cvičení provedou předletovou přípravu pod vedením pilota s kvalifikací ATPL.

Povinná literatura:

1. Seifert V.: Rozumíme počasí?. Artia Praha, 1987 2. Dvořák P.: Atlas oblaků.Svět křídel, 2007

Doporučená literatura:

1. Seifert V.: Rozumíme počasí?. Artia Praha, 1987 2. Dvořák P.: Atlas oblaků.Svět křídel, 2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast ve cvičeních

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
616-0425 MT1 Meteorologie 1 Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

tmosféra Složení, rozsah, vertikální členění Teplota Přenos tepla, ohřev atmosféry Měření Vertikální rozložení teploty Vertikální teplotní gradient , stabilita a instabilita Teplota v blízkosti země, přízemní vlivy, denní chod teploty, vliv oblačnosti, vlivy větru Atmosférický tlak Barometrický tlak, isobary Změna tlaku s výškou Hustota atmosféry Vzájemný vztah tlaku, teploty a hustoty Mezinárodní standardní atmosféra (ISA) Měření výšek Barometrická výška, hustotní výška, skutečná výška Výška nad letištěm, nadmořská výška, letová hladina Nastavení měření výšky: QNH, QFE, 1013,25 hPa Výpočet bezpečné výšky nad terénem, nejnižší použitelná letová hladina, praktická zásada pro vlivy tlaku a teploty Účinek proudění vzduchu zrychlovaného vlivem topografie, změny teploty a tlaku Vítr Definice a měření Prvotní příčina větru, tlakový gradient, Coriolisova síla, gradientový vítr Všeobecná cirkulace kolem zeměkoule Změna větru s výškou Změna větru způsobená frontami Místní větry, anabatické a katabatické větry, pevninské a mořské brízy,Venturiho jevy Původ jet streamů Popis a místa výskytu jet streamů Rozpoznání jet streamu CAT: příčina, místa výskytu a předpovídání Vlhkost Vodní páry v atmosféře Teplota / rosný bod, směšovací poměr, relativní vlhkost Změna stavu agregace (koagulace) Kondenzace, výpar, sublimace, mrznutí a tání, latentní teplo Adiabatické děje Oblačnost a mlha Tvoření oblačnosti Typy oblačnosti, klasifikace oblačnosti Podmínky létání v každém typu oblačnosti Mlha, kouřmo, zákal Typy mlh, příčiny vzniku Srážky Vývoj srážek Druhy srážek, závislost na typu oblačnosti Vzduchové hmoty a fronty Typy vzduchových hmot Popis, faktory ovlivňující vlastnosti vzduchové hmoty Klasifikace vzduchových hmot, oblasti vzniku, transformace Rozhraní mezi vzduchovými hmotami (fronty), všeobecná situace, geografické rozdělení Teplá fronta, s ní související oblačnost a počasí Studená fronta, s ní související oblačnost a počasí Teplý sektor, s ním související oblačnost a počasí Počasí za studenou frontou Okluze, s nimi související oblačnost a počasí Stacionární fronta, s ní související oblačnost a počasí Přemisťování front a tlakových systémů, životní cyklus Tlakové systémy Poloha hlavních tlakových útvarů Anticyklony, typy, hlavní vlastnosti, studené a teplé anticyklony, hřebeny, subsidence Termální, orografické a sekundární tlakové níže, brázdy Tropické cyklóny,vznik a místní názvy, místa a období výskytu Klimatologie Klimatické zóny Všeobecná cirkulace v troposféře a dolní stratosféře v jednotlivých ročních obdobích Tropické dešťové klima, suché klima, klima středních zeměpisných šířek, subarktické, klima se studenou zimou, sněhové klima Tropická klimatologie Zóna intertropické konvergence (ITCZ), počasí v ITCZ, všeobecný pohyb v jednotlivých ročních obdobích Klimatické prvky vztahující se k oblasti (monsuny, pasáty, písečné bouře, vpády studeného vzduchu) Typické meteorologické situace ve středních zeměpisných šířkách Západní vlny Oblasti vysokého tlaku Místní počasí a větry v jednotlivých ročních obdobích Nebezpečí pro let Námraza Meteorologické podmínky pro tvoření a narůstání námrazy, topografické vlivy Druhy námrazy Nebezpečí způsobené tvořením a narůstáním námrazy, vyvarování se námrazy Turbulence Vlivy na let, vyvarování se CAT: účinky na let Střih větru, vlivy na let Meteorologické podmínky pro střih větru Bouřky Struktura bouřek, squall lines (čáry instability), sled vývojových etap, bouřkové buňky, elektřina v atmosféře, statické náboje Podmínky pro vznik a proces vývoje, předpověď, místa výskytu, specifikace typu Vývoj a účinek jevu downburst Vznik blesků a vliv úderu blesku na letadlo a na provedení letu Tornáda Nebezpečí v hornatých oblastech Vliv terénu na oblačnost a srážky, přechod fronty Vertikální pohyby, horská vlna, střih větru, turbulence, námraza Vývoj a vliv údolních inverzí Jevy snižující dohlednost Snížení dohlednosti způsobené kouřmem, kouřem, prachem, pískem a srážkami Snížení dohlednosti způsobené nízko zvířeným a vysoko zvířeným sněhem Meteorologická pozorování Na zemi - přízemní vítr, dohlednost a dráhová dohlednost, transmisometry; Oblačnost - typ, množství, výška základny a horní hranice nad letištěm, pohyb; Počasí – zahrnující všechny druhy srážek, teplotu vzduchu, relativní vlhkost, rosný bod, atmosférický tlak Výšková pozorování Družicová pozorování, interpretace Pozorování pozemním a palubním meteorologickým radarem, interpretace Pozorování a hlášení z letadel, systémy datových spojů, PIREPS Meteorologické mapy Mapy význačného počasí Přízemní mapy Výškové mapy Symboly a znaky na analyzovaných a prognostických mapách Informace pro plánování letu Letecké kódy: METAR, TAF, SPECI, SIGMET, SNOWTAM, stav dráhy Meteorologická rozhlasová vysílání pro letectví: VOLMET, ATIS, HF-VOLMET, ACARS Obsah a využití předletové meteorologické dokumentace Meteorologický briefing a konzultace Systémy pro měření a signalizaci střihu větru v nízkých hladinách, inverze Zvláštní meteorologické výstrahy Informace pro plánování letu počítačem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách a cvičeních ve stanoveném rozsahu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku