616-0431/01 – Průmyslové technologie a životní prostředí (PTaŽP)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity5
Garant předmětuDr. Ing. Stanislav BartusekGarant verze předmětuDr. Ing. Stanislav Bartusek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR80 Dr. Ing. Stanislav Bartusek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět analyzovat potenciální výstupy škodlivin do životního prostředí Student bude umět charakterizovat a popsat základní výroby a technologické postupy u vybraných průmyslových technologií Student bude umět demonstrovat potenciální ohrožení složek ekosystému provozem průmyslových technologií Student musí být schopen definovat základní legislativní principy spojené s problematikou ochrany životního prostředí v procesech průmyslových výrob Student bude umět formulovat požadavek ve věci nápravných opatření v souladu s posledními principy environmentální politiky, zejména v souladu s principy integrované prevence a omezování znečištění

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět navazuje na teoretický přírodovědní základ a na konkrétních vybraných průmyslových technologiích dokládá jejich vliv na životní prostředí. Předkládá stručnou charakteristiku uvedených výrob a ukazuje na současné požadavky spojené s minimalizaci působení vlivu těchto technologií na životní prostředí.

Povinná literatura:

• HERČÍK, Miloslav a kol.: Ochrana životního prostředí. Vyd. 1. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 1996, 243 s. ISBN 80-7078-225-2. • BARTUSEK, Stanislav. Studijní opora: Ochrana životního prostředí. . Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, 2008, 162 s. • BARTUSEK, Stanislav: Průmyslové technologie a životní prostředí. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Tisk ES VŠB-TUO, 1999, 165 s. • ADAMEC, Vladimír, BARTUSEK, Stanislav et al.: Environmental Technologies and Eco-innovation in the Czech Republic.. Ministry of the Environment of the Czech Republic. Prag, 113 s. ISBN: 978-80-85087-69-7 • ŠKAPA, Petr: Doprava a životní prostředí I :. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2003, 165 s. ISBN 80-248-0433-6 • Platná legislativa

Doporučená literatura:

• NEISER, Jan.: Základy průmyslových technologií. SPN Praha 1987. • ROUBÍČEK, Václav, BUCHTELE, Jaroslav: Uhlí – zdroje, procesy, užití. Montanex, Ostrava-Mariánské Hory. 173 s. ISBN 80-7225-063-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 výpočtový program, 1 znalostní test

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Vliv průmyslu na ŽP - historický vývoj, současnost • Současné požadavky na průmyslové technologie • Principy a technická opatření v průmyslu pro snižování úniků znečišťujících látek do jednotlivých složek životního prostředí • Základní principy integrované prevence a omezování znečištění, technologie BAT a referenční dokumenty BREF. • Povrchová a hlubinná těžba a její dopady na ŽP • Hlušinové hospodářství. Důlní a odpadní vody. Regenerace (rekultivace) krajiny ovlivněné důlní činností, dosažení krajinné homeostáze • Tepelné a jaderné elektrárny, podniková energetika a dopady na životní prostředí • Obnovitelné zdroje energie • Koksárenství, emise koksoven, karcinogenní charakter těchto emisí. Vznik a čištění fenolčpavkových vod. Chemické zpracování koksárenských výrobků • Hutní podnik s uzavřeným cyklem výroby, vliv jednotlivých technologií a provozů na ŽP. Minimalizace emisí hutních podniků. Velkoobjemové a nebezpečné odpady, moderní technologie čištění odpadních vod. • Ropný průmysl. Vrtné práce a těžba ropy. Emise a odpadní vody při zpracování ropy. Emise z užití ropných výrobků. Upotřebené mazací oleje • Chemický průmysl. Emise a odpadní vody z chemického průmyslu. Výroba základních anorganických a organických produktů. Výroba technických plynů, technologie výroby uhlíkatých materiálů. • Dřevařský průmysl. Výroba celulózy a papíru. Zpracování sulfitických výluhů a čištění odpadních vod. • Potravinářský průmysl. Výroba cukru, škrobu, droždí, sladu, piva a lihu. Dopady a řešení jejich vlivu na ŽP.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (40) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 6
                Projekt Projekt 15  2
                Písemka Písemka 15  2
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  2
        Zkouška Zkouška  (60) 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  5
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku