616-0436/01 – Základy environmentální meteorologie a klimatologie (ZEMaK)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN42 doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní pojmy a vztahy z meteorologie a klimatologie - student bude umět použít získané znalosti v praxi pro hodnocení stavu počasí ve vztahu ke znečištění ovzduší a k předpovědi podmínek pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší - student bude umět prezentovat a formulovat své znalosti a vědomosti z oblasti meteorologie a klimatologie

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

V rámci výuky předmětu se studenti seznámi s atmosférou Země a procesy při ohřevu zemského povrchu a troposféry slunečním zářením. Naučí se vztahům mezi ohřevem troposféry, horizontálními změnami tlakového pole, vznikem proudění a všeobecnou cirkulací atmosféry. Seznámí se s příčinou a průběhem klimatických cyklů na Zemi a v oblastech mírného pásma. Seznámí se se stabilitou atmosféry a jejím dopadem na rozptyl znečišťujích látek v ovzduší. Na závěr poznají druhy vzduchových hmot a jejich střídání v mírném pásmu Evropy, fronty a jeich vlivy na změny kvality ovzduší. Po poznání základů meteorologie a klimatologie budou seznámeni s emisně - imisními vztahy v průmyslové oblasti Ostravska a s legislativními podklady a možnostmi zlepšení a udržení kvality ovzduší.

Povinná literatura:

1. Seifert V.: Rozumíme počasí?. Artia Praha, 1987 2. Dvořák P.: Atlas oblaků.Svět křídel, 2007 3. Kurfűrst J.: Zdroje znečišťování ovzduší. SZN Praha, 1982 4. Obroučka K.:Látky znečišťující ovzduší. ES VŠB - TU Ostrava, 2001.

Doporučená literatura:

Platná legislativa v oblasti ochrany ovzduší v České republice a EU

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrolní test prezentace

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Atmosféra Země, složení a vertikální členění atmosféry. Teplotní režim a výměna tepla v atmosféře. Vlhkost vzduchu, fázové přechody vody v atmosféře. Tlak, změna tlaku s výškou, horizontální změny tlaku, příčiny, měření. Vítr, definice, měření, příčiny větru, změna větru s výškou, všeobecná cirkulace atmosféry, lokální cirkulační systémy. Fronty, vzduchové hmoty. Aerologický výstup a jeho vyhodnocení, stabilita atmosféry. Rozptylové podmínky v závislosti na meteorologických prvcích. Základy klimatologie Země. Typické meteorologické situace ve středních zeměpisných šířkách. Pozorování počasí, zdroje meteorologických informací. Modely počasí a rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Předpověď počasí s ohledem na rozptylové podmínky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80  46 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2016/2017 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2015/2016 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.