616-0701/01 – Nakladáni s odpady ()

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Karel Obroučka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Obroučka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAR70 Ing. Břetislav Vařeka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

. Základy odpadového hospodářství . Zdroje odpadů, druhy, produkce a prevence vzniku. Nakládání s odpady, základní pojmy, priority. Využívání odpadů, regenerace, recyklace. Informační systémy odpadů. 2. Právní úprava v odpadovém hospodářství. Vývoj legislativy v odpadovém hospodářství, mezinárodní dokumenty. Současná právní úprava v ČR. Zákon o odpadech. Doplňující vyhlášky k zákonu o odpadech. 3. Komunální odpady. Vymezení, pojmy a základní charakteristiky komunálního odpadu. Odstraňování tuhého komunálního odpadu. Separovaný sběr komunálních odpadů.Strojní třídění komunálních odpadů. Nebezpečné látky v komunálních odpadech. Obalové materiály v komunálních odpadech. Využití a zneškodňování komunálních odpadů 4. Průmyslové odpady. Charakter průmyslových odpadů, koncepce nakládání. Odpady z chemických výrob. Ropné odpady. Odpady z energetiky. Odpady ze sklářských provozů. Odpady z potravinářského průmyslu. Odpady z textilního a kožedělného průmyslu. Odpady ze strojírenství. 5. Stavební odpady.Výroba stavebních hmot. Stavební výroba. 6. Odpady ze zemědělství. Odpady z rostlinné výroby. Odpady ze živočišné výroby. 7. Odpady z lesnictví a využití dřevní hmoty. Vznik a druhy odpadů. Využití odpadů. 8. Zneškodňování odpadů. Definice, povinnosti, přehled metod. Skládkování odpadů. Definice a rozdělení skládek. Druhy odpadů jež možno skládkovat. Technické provedení skládek. Technologie skládkování odpadů. Problémy při provozu skládek. Termické zneškodňování odpadů. Rozdělení a definice termických metod. Odpady vhodné ke spalování. Obecné schéma spalovny. Procesy při spalování odpadů. Přednosti a nevýhody spalování odpadů. Biologické zneškodňování odpadů. Chemická a fyzikální úprava odpadů. Fyzikálně-chemické zpracování odpadů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.