616-0702/05 – Průmyslové technologie a ŽP (PtaŽP)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity5
Garant předmětuDr. Ing. Stanislav BartusekGarant verze předmětuDr. Ing. Stanislav Bartusek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR80 Dr. Ing. Stanislav Bartusek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními průmyslovými technologiemi, jejich vlivech na životní prostředí a současnými požadavky na minimalizaci působení těchto technologií na životní prostředí.

Povinná literatura:

/1/Herčík, M. - Lapčík, V. - Obroučka, K.: Ochrana životního prostředí. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1994. /2/Neiser, J. a kol.: Základy chemických výrob, SPN Praha 1987. /3/Bartusek, S.: Průmyslové technologie a ŽP. ES VŠB-TUO, Ostrava 1999,2000.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní přednáška. Vliv průmyslu na životní prostředí - historický vývoj, současnost. Současné požadavky na průmyslové technologie. 2. Hornictví. Povrchová a hlubinná těžba a její odpady na životní prostředí. Hlušinové hospodářství. Důlní a odpadní vody. Regenerace (rekultivace) krajiny ovlivněné důlní činností. Dosažení krajinné homeostáze. 3. Koksárenství. Emise koksoven. Karcinogenní charakter těchto emisí. Vznik a čištění fenolčpavkových vod. Chemické zpracování koksárenských výrobků. 4. Hutnictví. Vliv hutnictví na ŽP. Minimalizace emisí hutních podniků. Moderní technologie čištění odpadních vod. Velkoobjemové a nebezpečné odpady. Podíl jednotlivých technologií a provozů na znečišťování ŽP. 5. Ropný průmysl. Vrtné práce a těžba ropy. Emise a odpadní vody při zpracování ropy. Emise z užití ropných výrobků. Upotřebené mazací oleje. 6. Chemický průmysl. Emise a odpadní vody z chemického průmyslu. Výroba základních anorganických a organických produktů. Výroba technických plynů. 7. Dřevařský průmysl. Výroba celulózy a papíru. Zpracování sulfitických výluhů a čištění odpadních vod. 8. Potravinářský průmysl. Výroba cukru, škrobu, droždí, sladu, piva a lihu. Dopady a řešení jejich vlivů na životní prostředí. Cvičení: - úvodní cvičení - legislativa v OŽP ve vztahu k průmyslovým technologiím, limity, povinnosti provozovatelů; - výjezdní cvičení na vybranné katastrální území, ukázka max. množství negativních vlivů spojených s důlní a povrchovou těžbou, rekultivace krajiny (s praktickou výsadbou), korekce terénů, rekonstrukce území, výstavba dálnice; - metody stanovení vybranných ukazatelů v odpadních fenolčpavkových vodách - praktické měření v provoze koksovny; - odborná exkurze v hutním podniku s uzavřeným hutním cyklem, rozbor problematiky všech ukazatelů znečištění, ukázka ekolog. technologií a hutních odvalů; - praktická cvičení v průmyslových podnicích - chemickém, dřevařském, potravinářském a energetickém (ukázka technologií a sledování limitů ve vztahu k OŽP); - test, zhodnocení cvičení, zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.