616-0703/02 – Ochrana vod a půdy (OVaP)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity2
Garant předmětuDr. Ing. Stanislav BartusekGarant verze předmětuDr. Ing. Stanislav Bartusek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR80 Dr. Ing. Stanislav Bartusek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět poskytuje základní znalosti v oblasti ochrany životního prostředí. Je úvodním předmětem pro studium a aplikaci této problematiky v navazujících odborných technických předmětech.

Povinná literatura:

/1/Herčík, M: Životní prostředí (úvod do studia). ES VŠB-TUO, Ostrava 1998. /2/Dočkal, P.: Opětovné používání vody v průmyslu, SNTL Praha 1988. /3/Kostkan, Vl.: Územní ochrana přírody a krajiny v ČR. MŽP ČR, VŠB-TUO, Ostrava, Phare 1996. /4/Raclavská, H.: Znečištění zemin a metody jejich dekontaminace. ES VŠB- TUO, Ostrava 1998.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ochrana vod. Vlastnosti a funkce vody. Biologická funkce vody. Evropská chrta o vodě. 2. Znečišťování vod. Primární a sekundární znečišťování vod. Klasifikace a požadavky na jakost povrchových vod. 3. Znečišťující látky. Povaha a vlastnosti Znečišťujících látek. Přípustné znečišťování vod. Biochemické procesy. 4. Technologie čištění odpadních vod. Mechanické čištění odpadních vod. Biologické čištění odpadních vod. Chemické čištění vod. Ostatní způsoby čištění vod (adsorpce, filtrace, reverzní osmoza, elektrolyza atd.). 5. Ochrana půd. Vlastnosti a funkce půdy. Význam půdy jako biofyzikální složky ŽP. Evropská charta o půdě. 6. Znečišťování půdy. Degradace půd. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. Rizikové prvky v půdách. Pesticidy. Dusičnany. 7. Dekontaminace. Přípustné znečišťování půd. Chemická, tepelná a biologická dekontaminace půd. Cvičení: - úvodní cvičení, legislativa a ukazatelé znečištění vod a půdy, jednotky; - odběry vzorků vod v terénu a následné rozbory na základní ukazatelé znečištění v laboratoři; - odběry vzorků půd v terénu a stanovení vybraných ukazatelů znečištění půd; exkurze na centrální ČOV - Ostrava Přívoz; - tématická exkurze do CHKO s odborným výkladem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku