616-0803/01 – Ochrana ovzduší (OO)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN42 doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
MIC10 Ing. Jiří Michalík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní pojmy a vztahy z problematiky ochrany ovzduší - student prohloubí své dosavadní vědomosti získané z předmětu ochrana životního prostředí a legislativa životního prostředí - student bude umět demonstrovat své získané znalosti v praxi - student bude umět analyzovat problémy týkající se různých činností spojených s ochrannou ovzduší - student bude umět řádně prezentovat a formulovat své znalosti a vědomosti

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních znalosti v oblasti ochrany ovzduší, jako jsou zdroje znečišťování, druhy emisí a snižování jejich množství, právní úprava ochrany ovzduší a analytické metody v této oblasti.

Povinná literatura:

/1/Herčík M., Lapčík V., Obroučka K.: Ochrana životního prostředí (pro inž.studium). ES VŠB-TUO, Ostrava 1994. /2/Kurfűrst J.: Zdroje znečišťování ovzduší. SZN Praha, 1982. /3/Obroučka K.:Látky znečišťující ovzduší. ES VŠB - TU Ostrava, 2001. /4/Platná legislativa v oblasti ochrany ovzduší.

Doporučená literatura:

Stern A.C.: Air Pollution. Academic Press, N.York 1968 HOLOUBEK, I. Chemie a společnost, chemie životního prostředí. Praha: Masarykova univerzita, 1990, ISBN 80-210-0105-4. JANČÍK, Petr aj. Město Ostrava: rozptylová studie. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

výpočtový a znalostní test

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Ovzduší. Základní pojmy a charakteristiky. Znečišťování a znečištění ovzduší. Ochrana ovzduší. 2.Látky znečišťující ovzduší. Členění znečišťujících látek. Tuhé a kapalné znečišťující látky. Plynné znečišťující látky. Znečišťující látky z globálního hlediska. 3.Klasifikace zdrojů znečišťování. Znečišťování ovzduší přírodního a antropogenního původu. Pojem zdroje znečišťování ovzduší. Mobilní zdroje znečišťování ovzduší. Globální odhady emisí. 4.Hlavní průmyslové zdroje emisí v ČR. Výroba energie. Průmyslové technologie, (metalurgie, výroba neželezných kovů, průmysl stavebních hmot).Služby společnosti. 5.Technické možnosti snižování emisí. Technická opatření na zdrojích. Zařízení k zachycování tuhých emisí. Zachycování tuhých znečišťujících látek, mechanické odlučovače, elektrické odlučovače, filtry. Zachycování a zneškodňování plynných znečišťujících látek, odstraňování kyselých látek, snižování emisí oxidů dusíků. Dočisťování látek na aktivním uhlí. 6.Právní úprava ochrany ovzduší. Zákon o ovzduší, zákon o státní správě. Zákon o ochraně ozonové vrstvy.Související právní předpisy. 7.Rozptyl škodlivin. Metodika stanovení rozptylu ZL. Matematické modely šíření ZL. 8.Analytické metody v ochraně ovzduší. Organizace měření. Metody měření tuhých emisí. Metody měření emisí plynných znečišťujících látek. Cvičení: - přepočty jednotek ovzduší, atmosféra a její dělení; - metodiky odběrů vzorků ovzduší, praktické provádění; - metody měření TZL (teoretická část); - metody měření plynných znečišťujících látek na přístrojích ORSAT a IMR 2800P (teoretická část); - měření plynných znečišťujících látek na přístrojích ORSAT a IMR 2800P v laboratoři ovzduší; - metody měření TZL na zařízení GTE v laboratoři ovzduší; exkurze ve spalovně nebezpečných odpadů (MCHZ, Fakultní nemocnice Ostrava- Poruba). - sestavení a využití matematických modelů pro šíření ZL. - testy, zhodnocení cvičení, závěr.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 20 (20) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 5  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2016/2017 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2015/2016 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2013/2014 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_ECTS 2011/2012 prezenční čeština povinný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.