616-0805/01 – Integrovaná prevence a hodnocení vlivů na ŽP (IPPC)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR80 Dr. Ing. Stanislav Bartusek
SUT76 Ing. Petra Šutarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student pozná základní principy hodnocení vlivů na životní prostředí a požadavky na integrovanou prevenci průmyslových podniků - student bude umět analyzovat environmentální aspekty průmyslových technologií - student bude umět provést výběr nejlepší dostupné techniky - student bude umět na jednoduchém modelovém příkladu dále demonstrovat základní aplikaci uvedeného problému

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se v rámci tohoto předmětu seznámí se základními principy integrované prevence a s aplikací trvale udržitelného rozvoje pomocí maximálně možné prevence průmyslového znečišťování všech složek životního prostředí. Dále se pak předmět zaměřuje na zpracování žádosti o integrované povolení a na seznámení se s vybranými nejlepšími dostupnými technikami (BAT).

Povinná literatura:

ŘÍHA Josef. Hodnocení vlivu investic na životní prostředí : vícekriteriální analýza a EIA .Vyd. 1. Praha : Academia. 1995. 347 s. ISBN 80-200-0242-1. ŘÍHA Josef. Vliv investic na životní prostředí : (teorie a metodologie procesu E.I.A.).Dotisk. Praha : České vysoké učení technické. 1992. 153 s. ISBN 80-01-00678-6. ŘÍHA Josef. Životní prostředí 60 : vliv investic na životní prostředí - proces EIA. Vyd. 4. přeprac.. Praha : Vydavatelství ČVUT.2000. 175 s. ISBN 80-01-02131-9 (brož.). NENADÁL Jaroslav, PETŘÍKOVÁ Růžena, SCHUPKEOVÁ Lucie. IMS, systémy integrovaného managementu. Ostrava : Dům techniky [Ostrava]. 1999. 110 s. ISBN 80-02-01-326-3. PETRŽÍLEK Petr, TICHÁ Tereza. Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění. Vyd. 1. Praha : Arch. 2003. 349 s. ISBN 80-86165-68-X.

Doporučená literatura:

WATHERN Peter. Environmental impact assessment : theory and practice. London : Routledge. 1992. 332 s. ISBN 0-415-07884-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrolní test prezentace

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
616-0405 IPPC Základy IPPC Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Územní plány a související legislativa. 2. Legislativa v procesech integrované prevence a hodnocení vlivů na ŽP. 3. Monitoring složek životního prostředí. 4. Hodnocení zdravotních rizik v procesu EIA. 5. Ochrana přírody v procesech integrované prevence a hodnocení vlivů na ŽP – Natura 2000, biokoridory. 6. Rozptylové studie v EIA. 7. EIA. 8. SEA. 9. Integrované povolení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 20 (20) 0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.