616-0811/01 – Ochrana vod a půd (OVaP)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity5
Garant předmětuIng.Bc. Vítězslav Dobeš, CSc.Garant verze předmětuIng.Bc. Vítězslav Dobeš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV13 Ing. Irena Pavlíková
VDO004 Ing. Pavel Vdovičík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student musí být schopen definovat vlastnosti vody a jejich praktické uplatnění, vyjádřit chemické složení vod, popsat druhy vod. Student musí být schopen charakterizovat procesy primárního a sekundárního znečišťování vod. Student musí být schopen vyložit fyzikální, chemické a bilogické způsoby čištění odpadních vod a jejich praktické uplatnění. Student musí být schopen definovat základní principy ochrany vod v ČR a vysvětlit legislativní rámec ochrany vod v ČR a EU. Student musí být schopen definovat vlastnosti půdy a jejich praktické uplatnění, vyjádřit složení půd a být obeznámen s taxonomií půd v ČR. Student musí být schopen charakterizovat procesy poškozování a znečišťování půd a definovat základní znečišťující látky. Student musí být schopen charakterizovat sanační metody a jejich praktické uplatnění. Student musí být schopen definovat základní principy ochrany půd v ČR a vysvětlit legislativní rámec ochrany půd v ČR a EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je rozdělen na dva tematické celky. Prvním z nich je ochrana vod, druhým ochrana půd. V rámci těchto tematických okruhů jsou studovány vlastnosti media, které mají vliv na šíření znečišťujících látek. Samotný proces znečišťování, povaha a vlastnosti znečišťujících látek a způsoby čištění, resp. sanace. Nedílnou součástí předmětu jsou základy legislativní ochrany vody a půdy.

Povinná literatura:

• HERČÍK, Miloslav. Životní prostředí : Základy enviromentalistiky. Vyd. 1. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2006.150 s. ISBN 80-248-1073-5. • PAVLÍKOVÁ, Irena. Studijní opora : Ochrana vod a půd. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, 2008. 173 s. • RÁCLAVSKÁ, Helena. Znečištění zemin a metody jejich dekontaminace. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1998. 111 s. ISBN 80-7078-508-X. • Platná legislativa

Doporučená literatura:

• HLAVÍNEK, Petr; ŘÍHA, Jaromír. Jakost vody v povodí. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. 209 s. ISBN 80-214-2815-5. • PITTER, Pavel. Hydrochemie. Vyd. 3., přepracované. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1999. 568 s. ISBN 80-7080-340-1. • DOHÁNYOS, Michal; KOLLER, Jan; STRNADOVÁ, Nina. Čištění odpadních vod. Vyd. 1. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1994. 177 s. ISBN 80-7080-207-3. • HLAVÍNEK, Petr; ŘÍHA, Jaromír. Jakost vody v povodí. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. 209 s. ISBN 80-214-2815-5. • NYPL, Vladimír; KURÁŽ, Václav. Hydrologie a pedologie. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1992. 293 s. ISBN 80-7080-152-2. • SYNÁČKOVÁ, Marcela. Čistota vod. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1996. 208 s. ISBN 80-01-01083-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

3 výpočtové programy

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou kladeny žádné další požadavky

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
616-0409 ZPH Základy pedologie a hydrologie Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Voda a její vznik, rozdělení, struktura a vlastnosti • Vyjadřování kvalitativního a kvantitativního složení vod • Složení vod, povaha a vlastnosti znečišťujících látek • Klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221 • Zásady ochrany vod • Primární a sekundární znečišťování vod (eutrofizace) • Odpadní vody • Samočištění • Způsoby čištění odpadních vod • Vznik půd, půdotvorní činitelé, půdní profil, půdní typy • Fyzikální a chemické vlastnosti půdy • Povaha a vlastnosti znečišťujících látek • Popis a vysvětlení typů degradace půdy • Zásady ochrany ZPF a LPF • Odnětí půdy ze ZPF • Sanační metody

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 20 (20) 0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.