616-2004/01 – Informační systémy životního prostředí (ISŽP)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIT02 RNDr. Jan Bitta, Ph.D.
PAV13 Ing. Irena Pavlíková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět pracovat s pojmy data, informace, metadata - student bude znát strukturu informačních systémů - student bude znát principy fungování informačních systémů - student bude znát základní fakta o geografických informačních systémech - student bude mít přehled o informačních systémech týkajících se životního prostředí

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je představit studentům informační systémy. Nejdříve se předmět věnuje základním pojmům používaných v problematice informačních systémů. Následně jsou prezentovány běžně používané informační systémy. Dále je rozebírána struktura informačních systémů a principy jejich fungování. Nakonec jsou prezentovány informační systémy, které slouží jako zdroj dat v problematice životního prostředí.

Povinná literatura:

1. BITTA, Jan. Studijní opora: Geoinformační technologie. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, 2008. 67 s. 2. TUČEK, J.: Geografické informační systémy, Principy a praxe. Computer Press, Praha, 1998.

Doporučená literatura:

TUČEK, J.: Geografické informační systémy, Principy a praxe. Computer Press, Praha, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

zpracování zadaného úkolu v příslušném PC prostředí

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní hodina, seznámení se s prostředky počítačové laboratoře, úvodní školení. 2. Informační technologie, základní pojmy používané v oblasti informačních systémů – data, informace, metadata, informační systémy. Vysvětlení rozdílu mezi analogovými a digitálními daty. 3. Historie počítačů, struktura počítačů, hardware, software. Digitální reprezentace dat – Jednotky digitální informace (bit, byte, …), reprezentace čísel, znaků, kódování českých znaků, digitální reprezentace obrazu. 4. Základní struktura informačních systémů, datové modely, relační databáze, SQL, dotazy v SQL. 5. Geoinformační technologie, jejich využití a historie, GPS, DPZ, GIS. 6. Reprezentace prostorových dat v GIS – vektorová a rastrová data, analytické nástroje GIS. 7. Matematické modely prostorových jevů – vysvětlení pojmů fyzikální model, matematický model, výhody a nevýhody matematických modelů, chyby matematických modelů, propojení matematických modelů s GIS. 8. Informační systémy v oblasti státní správy – Portál veřejné správy, ČSÚ, apod., předvedení informačních systémů a jejich možností. 9. Informační systémy pro EIA a IPPC, předvedení informačních systémů a jejich možností. 10. Informační systémy kvality ovzduší (ISKO) a Integrovaný registr znečišťovatelů (IRZ), předvedení informačních systémů a jejich možností. 11. Katalog a registry odpadů, informační systémy o odpadech, předvedení informačních systémů a jejich možností. 12. Informační systémy o stavu a kvalitě vody ve vodních tocích a ve vodních plochách, předvedení informačních systémů a jejich možností. 13. Informační systémy pro ochranu přírody, krajiny a lesa, předvedení informačních systémů a jejich možností. 14. Závěrečná hodina – opakování probrané problematiky, dotazy studentů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80 (80) 5
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  5
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku