616-2028/02 – Základy environmentální meteorologie a klimatologie (ZEMaK)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN42 doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní pojmy a vztahy z meteorologie a klimatologie - student bude umět použít získané znalosti v praxi pro hodnocení stavu počasí ve vztahu ke znečištění ovzduší a k předpovědi podmínek pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší - student bude umět prezentovat a formulovat své znalosti a vědomosti z oblasti meteorologie a klimatologie

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci výuky předmětu se studenti seznámí s atmosférou Země a procesy při ohřevu zemského povrchu a troposféry slunečním zářením. Naučí se vztahům mezi ohřevem troposféry, horizontálními změnami tlakového pole, vznikem proudění a všeobecnou cirkulací atmosféry. Seznámí se s příčinou a průběhem klimatických cyklů na Zemi a v oblastech mírného pásma. Seznámí se se stabilitou atmosféry a jejím dopadem na rozptyl znečišťujících látek v ovzduší. Na závěr poznají druhy vzduchových hmot a jejich střídání v mírném pásmu Evropy, fronty a jejich vlivy na změny kvality ovzduší. Po poznání základů meteorologie a klimatologie budou seznámeni s emisně imisními vztahy v průmyslové oblasti Ostravska a s legislativními podklady a možnostmi zlepšení a udržení kvality ovzduší.

Povinná literatura:

SEIFERT, V.: Rozumíme počasí?. Artia Praha, 1987. 192 s. ISBN 32-019-87. DVOŘÁK, Petr. Atlas oblaků. 2., přeprac. vyd. Cheb: Svět křídel, 2007. ISBN 978-80-86808-42-0. KURFIRST, J.: Zdroje znečišťování ovzduší. SZN Praha, 1982. OBROUČKA, Karel. Látky znečišťující ovzduší. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-248-0011-X.

Doporučená literatura:

Platná legislativa v oblasti ochrany ovzduší v České republice a EU.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- kontrolní test - aktivní účast na cvičeních

E-learning

Další požadavky na studenta

- zápočtový test - aktivní účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Atmosféra Země, složení a vertikální členění atmosféry. 2. Teplotní režim a výměna tepla v atmosféře. 3. Vlhkost vzduchu, fázové přechody vody v atmosféře. Srážky. 4. Tlak, změna tlaku s výškou, horizontální změny tlaku, příčiny, měření. 5. Vítr, definice, měření, příčiny větru, změna větru s výškou, všeobecná cirkulace atmosféry, lokální cirkulační systémy. 6. Fronty, vzduchové hmoty. Aerologický výstup a jeho vyhodnocení, stabilita atmosféry. 7. Rozptylové podmínky v závislosti na meteorologických prvcích. 8. Základy klimatologie Země. Typické meteorologické situace ve středních zeměpisných šířkách. 9. Pozorování počasí, zdroje meteorologických informací. Modely počasí a rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Předpověď počasí s ohledem na rozptylové podmínky. 10. Znečišťování a znečištění ovzduší. Ochrana ovzduší. Základní pojmy a charakteristiky. 11. Látky znečišťující ovzduší. Členění znečišťujících látek. Klasifikace zdrojů znečišťování. Znečišťování ovzduší přírodního a antropogenního původu. 12. Možnosti snižování emisí. Technická opatření na zdrojích. Zařízení k zachycování emisí. 13. Právní úprava ochrany ovzduší. Zákon o ovzduší.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80  20
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok