616-3005/01 – Geoinformační technologie pro životní prostředí (GIT)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGF, FAST, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIT02 RNDr. Jan Bitta, Ph.D.
MIC10 Ing. Jiří Michalík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět pracovat s pojmy data, informace, metadata, prostorová data - student bude znát typy a vlastnosti prostorových dat - student bude znát strukturu a analytické nástroje GIS - student bude znát principy fungování, strukturu a použití GPS - student bude znát základy problematiky dálkového průzkumu Země - student bude znát principy modelování prostorových jevů - student bude schopen používat software pro GIS - student bude schopen provést základní prostorové analýzy v GIS - student bude schopen vytvořit mapovou kompozici podle kartografických zásad

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je představit studentům geoinformačních technologií. Nejdříve se předmět věnuje teoretickým základům geoinformatiky. Následně jsou prezentovány principy fungování a možnosti použití globálního polohovacího systému (GPS), dálkového průzkumu Země (DPZ) a především geografických informačních systémů. Dále je pozornost věnována analytickým nástrojům GIS a tvorbě mapových kompozic podle kartografických zásad.

Povinná literatura:

- BITTA, J.: Studijní opora: Geoinformační technologie. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, 2008. 67 s. Dostupné z WWW: http://katedry.fmmi.vsb.cz/616/soubory/Bitta_GIT.pdf

Doporučená literatura:

TUČEK, J.: Geografické informační systémy, Principy a praxe. Computer Press, Praha, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student zpracuje mapovou kompozici na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. Zásady práce v počítačové laboratoři. Představení softwaru pro GIS. 2. Data, informace, metadata, metainformace. Analogová a digitální data. 3. Informační systémy, struktura informačních systémů. Geografické informační systémy. 4. Prostorová digitální data a prostorové informace. Vektorová data a rastrová data. Jejich výhody a nevýhody. Vlastnosti prostorových dat. 5. Geometrická složka prostorových dat. Prostorová reference. Topologická složka prostorových dat. Atributová část prostorových dat. Časová validnost prostorových dat. Metadata k prostorovým datům. Souřadné systémy. 6. Globální polohovací systémy (GPS). Principy fungování GPS. Složky GPS a jejich funkce. Zpřesňování určení polohy pomocí GPS. Omezení GPS. 7. Dálkový průzkum Země (DPZ). Elektromagnetické vlnění, jeho vlastnosti a členění. Základní principy fungování DPZ. Kvalitativní ukazatele dat z DPZ. 8. Základy fotogrammetrie. Letecké snímkování. Ortorektifikace leteckých snímků. Ortofotomapy. Laserové skenování. Využití DPZ pro ochranu životního prostředí. 9. Analytické nástroje GIS 1 – Zobrazování prostorových dat, výhody prezentace dat a informací pomocí tematických map. Výběrové operace. Geostatistika. 10. Analytické nástroje GIS 2 – Geometrické operace s daty. Zónování a jeho vlastnosti. Překryvné operace. Prostorové spojení dat. Síťové analýzy. Definice sítě. Vlastnosti sítí. Dijkstrův algoritmus. Úlohy síťové analýzy. 11. Analytické nástroje GIS 3 – Operace s rastry. Lokální, fokální, zonální a globální analýzy. Digitální elevační modely. Model TIN. Model Grid. Výpočty kubatur. Analýzy viditelnosti. Hydrologické analýzy. 12. Vlastnosti map. Měřítko mapy. Geografické mapy. Topografické mapy. Technické mapy. Tematické mapy. Generalizace map. 13. Mapové prvky. Principy tvorby tematických mapových kompozic. Kartografické zásady pro tvorbu map. Nejčastější chyby v tematických mapách a jejich odstraňování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80 (80) 32 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  5
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní