616-3006/01 – Integrovaná prevence a hodnocení vlivu na životní prostředí (IPaHV)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR80 Dr. Ing. Stanislav Bartusek
SUT76 Ing. Petra Šutarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student se bude umět orientovat v základních principech pro hodnocení vlivů na životní prostředí a požadavky kladenými na integrovanou prevenci u významných znečišťovatelů životního prostředí - student bude umět analyzovat environmentální aspekty u průmyslových technologií - student bude umět provést výběr nejlepší dostupné techniky - student bude umět zpracovat základní žádost o integrované povolení - student bude znát základní potřeby pro zpracování dokumentace EIA

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se v rámci tohoto předmětu seznámí se základními principy hodnocení stavu životního prostředí a posléze s postupy vedoucími k nápravě v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje. V procesech posuzování vlivů koncepcí a záměrů a integrované prevence bude aplikována maximálně možná prevence před průmyslovým znečišťováním všech složek životního prostředí. K tomu bude využita odborná, legislativní a dále právní znalost, kterou pokrývají jednotlivé kapitoly uvedeného předmětu.

Povinná literatura:

- PETRŽÍLEK Petr, TICHÁ Tereza. Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění. Vyd. 1. Praha : Arch. 2003. 349 s. ISBN 80-86165-68-X. - Adamec Vl., Bartusek S. a kol: Environmentální technologie a ekoinovace v České republice II. 135 stran, vydala CENIA, Praha 2010. ISBN 978-80-85087-90-1.

Doporučená literatura:

- Kaprová K., Kačmárová P, Kolská K., Petkovová L, Šauer P. Veřejné podpora v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování. CENIA Praha, 2010. ISBN 978-80-85087-94-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

student zpracuje zjednodušený návrh integrovaného povolení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kvalita životního prostředí ČR, srovnání se zahraničím, priority v oblasti zlepšování stavu životního prostředí. 2. Druhy a zdroje veřejných environmentálních podpor. 3. Ekologická újma jako měřitelná změna přírodního zdroje a jeho funkcí, předcházení vzniku, nápravná opatření. 4. Nástroje v oblasti péče o životní prostředí. 5. Indikátory jako nástroj identifikace a popisu problémů v ŽP, základní požadavky, systémy a klasifikace, koncepce tvorby, klíčové indikátory podle hlavních témat, stav ŽP v souvislostech, model DPSIR. 6. Hodnocení životního prostředí v postupných krocích. 7. Legislativa v procesech posuzování vlivů a záměrů, integrované prevence. 8. Principy integrované prevence, podmínky pro vydání integrovaného povolení. 9. Územní plány a související legislativa. 10. Strategické posuzování vlivů koncepcí – SEA, cíle, výsledek, záměry podléhající procesu, průběh. 11. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – EIA, obsah a závaznost procesu, hodnocení v posloupnosti rozhodovacích procesů. Posuzování vlivů přesahujících hranice. 12. Hodnocení zdravotních rizik v procesech posuzování vlivů – konceptuální model determinant zdraví, HIA, HRA. 13. Ochrana lidského zdraví a životního prostředí, posuzování a řízení rizik na úrovni průmyslových podniků – REACH, CLP. ECHA (Evropská agentura pro životní prostředí) a její prostředí. 14. Rozptylové studie v EIA, modelování fyzikálního znečištění – hluková studie 14. Ochrana přírody v procesech hodnocení vlivů, Natura 2000, biokoridory.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  1
        Zkouška Zkouška 80 (80) 20 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  10
                Písemná zkouška Ústní zkouška 30  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.