617-0005/01 – Chemie organická (CHO)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAH10 Ing. Eva Jahelková
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
PAV76 Ing. Petr Pavlát, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavní důraz je kladen na osvětlení vztahu mezi strukturou a reaktivitou organických látek.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V rámci předmětu Organická chemie je ve čtrnácti přednáškách systematicky probírána struktura a reaktivita nasycených, nenasycených acyklických a cyklických uhlovodíků, aromatických uhlovodíků a jejich funkčních derivátů: halogenderivátů, dusíkatých derivátů, sirných derivátů a kyslíkatých derivátů (alkoholů, fenolů, etherů, karbonylových sloučenin, karboxylových kyselin a jejich funkčních a substitučních derivátů).

Povinná literatura:

1) Červinka,O.,Dědek,V., Ferles,M.: Organická chemie.Informatorium Praha 1991 2) John McMurry Organic chemistry . - 6th ed.. - Belmont : Thomson Brooks/Cole, 2004. pp. 1176, ISBN 0-534-38999-6

Doporučená literatura:

1) Solomons, T.W.G.,Fryhle C.B: Organic Chemistry. John Wiley & Sons,Inc. 2003 ISBN 0-471-41799-8 2) Svoboda J. a spol.: Organická chemie I. VŠCHT Praha 2005. Dostupné z adresy: vydavatelstvi@vscht.cz 3) Waisser,K.: Nové české názvosloví organické chemie. Učební texty UK Praha 2002 4) Fikr J., Kahovec J.: Názvosloví organické chemie. Rubico, Olomouc, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-0001 CH Chemie Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do organické chemie. Předmět organické chemie. Stručná historie organické chemie. Vazebné vlastnosti uhlíku (molekulové orbitaly, sigma- a pí- vazba, energie vazby, polarita vazby, hybridizace, elektronové efekty). 2.Základy stereochemie (izomerie, konfigurace a konformace, znázorňování struktury organických molekul (typy vzorců, projekce, modely ,3D-prezentace). 3.Systém a názvosloví organické chemie. Klasifikace organických sloučenin. Názvosloví organické chemie (typy názvů, názvoslovné principy, nomenklatura IUPAC). Vztah mezi strukturou a vlastnostmi látek. Mezimolekulární interakce. 4.Reakce organických sloučenin. Klasifikace organických reakcí. Reakce homolytické a heterolytické. Elektrofilní a nukleofilní činidla. Molekularita, řád reakce, reakční mechanismus. Energetická hlediska (reakční koordináta, aktivovaný komplex, tepelné zabarvení reakce). 5.Alifatické a alicyklické uhlovodíky.Názvosloví nasycených uhlovodíků. Radikálová substituce. Krakování (nekatalyzované a katalyzované) a isomerace. Fischer-Tropschova syntéza. Zdroje uhlovodíků a jejich využití. Nenasycené uhlovodíky. Názvosloví alkenů a alkynů. Radikálová a iontová adice na násobnou vazbu. Eliminační reakce. Zdroje a průmyslové využití nenasycených uhlovodíků. 6. Areny (aromatické uhlovodíky). Názvosloví. Aromatický stav. Charakteristika a reakce na jádře a v postranním řetězci ( nitrace, sulfonace, alkylace, acylace, oxidace, katalytická hydrogenace). Petrochemické a koksochemické zdroje (reformování benzinů). Průmyslové využití. Polycyklické aromáty a jejich toxikol. rizika. 7. Deriváty uhlovodíků . Halogenderiváty. Hydroxyderiváty. Ethery. Sirné sloučeniny. Názvosloví, vlastnosti, toxikologie, využití. Syntéza a významné reakce. 8.Deriváty uhlovodíků. Dusíkaté deriváty (nitrosloučeniny, aminy, diazoniové soli, azosloučeniny). Reaktivita, vlastnosti, toxikologie. Syntéza a význam. Heterocyklické sloučeniny. Pěti- a šestičlenné heterocykly, jejich reaktivita a význam. 9. Karbonylové sloučeniny. Názvosloví aldehydů a ketonů. Reaktivita oxidace a redukce, adice na karbonylovou skupinu). Příprava, význam a použití. Organokovové sloučeniny, názvosloví, reaktivita, toxikologie, využití. Grignardovy sloučeniny a jejich reakce. 10.Karboxylové kyseliny. Názosloví. Acidita versus struktura,neutralizace. Reakce na karboxylové skupině (esterifikace,dekarboxylace). Příprava a výroba kyselin. Průmyslově nejvýznamnější kyseliny a jejich použití. 11. Substituční deriváty kyseliny.Halogenkyseliny. Hydroxykyseliny. Laktony. Aminokyseliny. Laktamy. Reaktivita, vlastnosti, využití. 12. Funkční deriváty kyselin. Acylhalogenidy. Anhydridy. Estery. Amidy. Nitrily. Reaktivita, vlastnosti, toxikologie, využití. Syntéza a významné reakce. Deriváty kyseliny uhličité ( fosgen, močovina a jejich sirná analoga). 13. Významné přírodní organické látky. Sacharidy, lipidy, bílkoviny. Proteosyntéza. 14. Technicky významné organické látky. Polymery. Vlastnosti a struktura makromolekulárních látek. Syntéza polymerů. Nejvýznamnější skupiny technických polymerů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2004/2005 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku