617-0014/04 – Chemistry of Combustion and Fire Extinguishing (CHHH)

Gurantor departmentDepartment of ChemistryCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ORL30 doc. Ing. Katarina Orlíková, CSc.
PAV33 Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP
PAV76 Ing. Petr Pavlát, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Chemie hoření z pohledu termodynamiky a kinetiky. Současné teorie hoření. Ukazatelé hořlavosti látek a principy jejich stanovení. Produkty spalování a jejich toxické vlastnosti. Chemie hasebních látek. Princip hasebního efektu, chemické, fyzikální a toxikologické vlastnosti hasiv. Oblast nasazení.Chemie inhibitorů hoření. Přednášky jsou doplněny laboratorním cvičením v rozsahu 2 hodin týdně. Praktická část je zaměřena na stanovení základních parametrů hořlavin, přípravu a manipulaci s pyroforickými látkami, inhibici hoření.

Compulsory literature:

Orlíková, K.: Chemie hasebních látek. VŠB Ostrava 1995 Orlíková, K., Danihelka, P., Kozubek,E.: Chemie hořlavin a produktů hoření. VŠB Ostrava 1991 Orlíková, K., Štorch, P.: Hasiva klasická a moderní Orlíková, K.: Chemie procesů hoření. VŠB Ostrava 1998

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner