617-0016/04 – Organická chemie a biochemie (OCHBCH)

Garantující katedraKatedra chemieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAH10 Ing. Eva Jahelková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem přednášek je na základě znalostí organické chemie vytvoření základních představ o chemickém složení látek v živých organismech, jejich struktuře a metabolismu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

V rámci předmětu budou studenti seznámeni se základy organické chemie (vazby v org. sloučeninách, struktura, základní typy reakcí) a jednotlivými skupinami organických látek (fyzikální a chemické vlastnosti, technický či biochemický význam, toxicita příp. ekologická rizika). Na základní znalosti budou navazovat informace o významných skupinách organických sloučenin. Biochemická část pak bude věnována stavbě živých organismů, základním metabolickým přeměnám a jejich regulaci.

Povinná literatura:

1) McMurry, J. Organická chemie. VUT Brno 2007, ISBN 978-80-214-3291-8, VUTIUM VŠCHT Praha 2007 ISBN 978-80-7080-637-1. 2) Karlson, P. Základy biochemie. 3. přeprac. vyd. Praha: Academia, 1981, ISBN 104-21-852.

Doporučená literatura:

1) Červinka, O., Dědek, V., Ferles, M. Organická chemie. Informatorium Praha 1991. 2) Svoboda, J. a spol. Organická chemie I. VŠCHT Praha 2005, ISBN 80-7080-561-7. 3) Waisser, K. Nové české názvosloví organické chemie. Učební texty UK Praha 2002. 4) Fikr, J., Kahovec, J. Názvosloví organické chemie. Rubico, Olomouc, 2002. 5) Doubrava, J., Koštíř, J., Pospíšil, J. Základy biochemie. 1. vyd. Praha: SPN, 1984. ISBN 14-417-74. 6) Klouda, P. Základy biochemie. 1. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2000. ISBN 80-86369-00-5. 7) Vodrážka, Z. Biochemie. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0600-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1. vznik a vlastnosti kovalentních vazeb, hybridizace, vaznost prvků, typy vazeb, polarita složení a struktura organických sloučenin, izomerie a její typy, chemické přeměny organických sloučenin, typy reakcí (substituce, adice, eliminace, přesmyky) Základní skupiny organických sloučenin a jejich vlastnosti 2. nasycené a nenasycené uhlovodíky aromatické uhlovodíky 3. halogenderiváty aminy a nitrosloučeniny 4. alkoholy, fenoly, ethery aldehydy a ketony 5. karboxylové kyseliny a jejich deriváty deriváty anorganických kyselin 6. heterocyklické sloučeniny organické sloučeniny síry, fosforu a jiných prvků Prakticky významné organické sloučeniny 7. ropa a produkty jejího zpracování uhlí a produkty jeho zpracování 8. syntetické makromolekulární látky 9. barviva, léčiva, drogy, pesticidy Základy biochemie 10. chemické složení buněk, biogenní prvky, voda a její funkce typy biochemických reakcí, metabolické dráhy 11. katalýza biochemických reakcí, enzymy a jejich aktivita energetické přeměny v organismech 12. sacharidy, jejich rozdělení, funkce, metabolismus lipidy a izoprenoidy, funkce, metabolismus 13. aminokyseliny a jejich metabolismus peptidy a proteiny 14. nukleové kyseliny, genetická informace proteosyntéza 15. alkaloidy, hormony, vitamíny, prostaglandiny. metabolismus některých minerálních látek

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.