617-0016/05 – Organická chemie a biochemie (OCHBCH)

Garantující katedraKatedra chemieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL37 doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem přednášek je na základě znalostí organické chemie vytvoření základních představ o chemickém složení látek v živých organismech, jejich struktuře a metabolismu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

V rámci předmětu budou studenti seznámeni se základy organické chemie (vazby v org. sloučeninách, struktura, základní typy reakcí) a jednotlivými skupinami organických látek (fyzikální a chemické vlastnosti, technický či biochemický význam, toxicita příp. ekologická rizika). Na základní znalosti budou navazovat informace o významných skupinách organických sloučenin. Biochemická část pak bude věnována stavbě živých organismů, základním metabolickým přeměnám a jejich regulaci.

Povinná literatura:

1) McMurry, J. Organická chemie. VUT Brno 2007, ISBN 978-80-214-3291-8, VUTIUM VŠCHT Praha 2007 ISBN 978-80-7080-637-1. 2) Karlson, P. Základy biochemie. 3. přeprac. vyd. Praha: Academia, 1981, ISBN 104-21-852.

Doporučená literatura:

1) Červinka, O., Dědek, V., Ferles, M. Organická chemie. Informatorium Praha 1991. 2) Svoboda, J. a spol. Organická chemie I. VŠCHT Praha 2005, ISBN 80-7080-561-7. 3) Waisser, K. Nové české názvosloví organické chemie. Učební texty UK Praha 2002. 4) Fikr, J., Kahovec, J. Názvosloví organické chemie. Rubico, Olomouc, 2002. 5) Doubrava, J., Koštíř, J., Pospíšil, J. Základy biochemie. 1. vyd. Praha: SPN, 1984. ISBN 14-417-74. 6) Klouda, P. Základy biochemie. 1. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2000. ISBN 80-86369-00-5. 7) Vodrážka, Z. Biochemie. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0600-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Přednáška: Úvod do organické chemie. Stručná historie organické chemie. Vazebné možnosti uhlíku. Základy stereochemie organických sloučenin. Znázorňování struktury organických molekul. Polymerie a izomerie. Teoretické cvičení: Vazebné možnosti uhlíku. Odvození sumárního, racionálního a strukturní vzorce. Určení typu izomerie u konkrétních sloučenin. 2.Přednáška: Reakce organických sloučenin. Klasifikace organických reakcí. Reakce homolytické a heterolytické. Elektrofilní a nukleofilní činidla. Alifatické, alicyklické, nasycené a nenasycené uhlovodíky. Názvosloví uhlovodíků. Fyzikální vlastnosti, významné reakce a použití. Teoretické cvičení: Názvosloví organických sloučenin (typy názvů, názvoslovné principy, nomenklatura IUPAC). 3. Přednáška: Aromatické uhlovodíky. Aromatický stav. Fyzikální vlastnosti, toxikologie, průmyslové využití a významné reakce. Deriváty uhlovodíků. Halogenderiváty. Fyzikální vlastnosti, toxikologie, použití a významné reakce. Teoretické cvičení: Názvosloví organických sloučenin. 4.Přednáška: Sirné deriváty (trioly, sulfidy, sulfonové kyseliny). Fyzikální vlastnosti, použití a významné reakce. Dusíkaté deriváty (nitrosloučeniny, aminy, diazoniové soli, azosloučeniny). Fyzikální vlastnosti, toxikologie, použití a významné reakce. Teoretické cvičení: Názvosloví organických sloučenin. 5. Přednáška: Kyslíkaté deriváty (alkoholy, fenoly, ethery). Fyzikální vlastnosti, toxikologie, použití a významné reakce. Karbonylové sloučeniny (aldehydy a ketony). Reaktivita, příprava a význam v biochemii. Teoretické cvičení: Názvosloví organických sloučenin. 6. Přednáška: Karboxylové kyseliny. Fyzikální vlastnosti a reaktivita. Příprava a význam v biochemii. Teoretické cvičení: Názvosloví organických sloučenin. 7. Přednáška: Substituční deriváty karboxylových kyselin (hydroxykyseliny, oxokyseliny, aminokyseliny). Reaktivita, vlastnosti a použití. Funkční deriváty kyselin (anhydrity, estery, amidy, nitrily). Reaktivita, vlastnosti, toxikologie a použití. Laboratorní cvičení: Příprava kyseliny fumarové. 8. Přednáška: Úvod do biochemie. Charakteristika živých systémů. Přehled látkového složení živých systémů. Molekulová organizace buněk. Laboratorní cvičení: Příprava jodoformu. 9. Přednáška: Aminokyseliny (struktura a vlastnosti aminokyselin). Peptidy (peptidová vazba, přírodní peptidy). Bílkoviny (struktura bílkovin, klasifikace bílkovin, fyzikálně chemické vlastnosti roztoků bílkovin). Laboratorní cvičení: Příprava kyseliny acetylsalicylové. 10. Přednáška: Sacharidy (monosacharidy, glykosidy, oligosacharidy a polysacharidy). Laboratorní cvičení: Sacharidy. 11. Přednáška: Lipidy (charakteristika a rozdělení lipidů, jejich funkce). Terpeny. Steroidy. Laboratorní cvičení: Získávání silic. 12. Přednáška: Biotechnologie (charakteristické rysy, hlavní směry, hlavní oblasti použití). Detergenty. Laboratorní cvičení: Dělení listových barviv. 13. Přednáška: Alkaloidy (vlastnosti alkaloidů, rozdělení podle účinků a podle chemického složení). Laboratorní cvičení: Alkaloidy a třísloviny. 14. Přednáška: Enzymy ( klasifikace, názvosloví, složení a molekulární vlastnosti enzymů). Teoretické cvičení: Prezentace seminárních prací studentů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 16 3
                Písemka Písemka 30  16 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 35 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  21 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  14 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2009/2010 zimní