617-0018/07 – Základy chemie (ZCH)

Garantující katedraKatedra chemieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS47 doc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D.
LAN37 doc. Ing. Šárka Langová, CSc.
PAV33 Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
SKU37 Ing. Radim Škuta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Osvojit si základní pojmy z oblasti stavby atomů, chemických vazeb, reakční kinetiky a termodynamiky. Uvědomit si vzájemné souvislosti a propojení těchto pojmů, naučit se hledat a nacházet souvislosti – periodicita vlastností. Aplikovat osvojené poznatky obecné chemie na systém prvků. Naučit se pracovat s periodickou tabulkou – být schopen na základě postavení prvku v periodickém systému odvodit jeho základní chemické a fyzikální vlastnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hmota a její struktura. Základní chemické pojmy. Skupenské stavy látek.Stavba atomu, chemická vazba.Energetické změny při chemických reakcích. Elektrolyty. Oxidačně-redukční reakce. Periodická soustava prvků. Vlastností základních prvků, vodík, kyslík, voda a vzduch. Problematika životního prostředí. Vlastnosti a využití základních nekovů.Chemie uhlíku.Uhlovodíky.Uhlí,ropa a zemní plyn, pohonné látky. Silikáty.Kovy, základní principy výroby, vlastnosti a využití techniky důležitých kovů a jejich sloučenin.Makromolekulární látky.Výbušniny.

Povinná literatura:

Leško J., Tržil J., Ullrych J.: Obecná chemie, ES VŠB - TU Ostrava 1998 Leško J., Tržil J., Štarha R.: Anorganická chemie, ES VŠB - TU Ostrava 1999 Tržil J., Ullrych J., Slovák: Příklady z chemie, ES VŠB - TU Ostrava 1994 Langová Š., Leško J.: Basic chemistry, ES VŠB - TU Ostrava 2005

Doporučená literatura:

Leško J., Tržil J., Ullrych J.: Obecná chemie, ES VŠB - TU Ostrava 1998 Leško J., Tržil J., Štarha R.: Anorganická chemie, ES VŠB - TU Ostrava 1999 Tržil J., Ullrych J., Slovák: Příklady z chemie, ES VŠB - TU Ostrava 1994 Langová Š., Leško J.: Basic chemistry, ES VŠB - TU Ostrava 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtová písemka, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Chemie a její význam. Hmota a její vlastnosti. Chemické vzorce a rovnice. Základní pojmy. Látkové množství. Složení soustav. Roztoky. Stavba atomu. Atomové jádro. Uspořádání elektronového obalu. Periodická soustava prvků. Chemická vazba. Vlastnosti látek. Skupenské stavy látek. Skupenské přeměny. Průběh chemických reakcí. Energetické změny při průběhu chemických reakcí. Kinetika a rovnovážný stav reakcí. Roztoky elektrolytů. Elektrolytická disociace. Iontové rovnice. Kyseliny, zásady a soli. Exponent pH. Elektrochemické procesy. Oxidačně-redukční reakce. Standardní redox potenciály. Řada napětí kovů. Galvanické články. Elektrolýza. Základní prvky a jejich sloučeniny. Vodík, kyslík, voda, oxidy. Významné nekovy - halogeny, síra, dusík, fosfor. Uhlík. Anorganické sloučeniny uhlíku. Uhlovodíky. Uhlí, ropa, zemní plyn. Křemík. Silikáty. Technické křemičitanové materiály. Kovy. Formy výskytu, zpracování. Technicky významné kovy: s-prvky,p-prvky,d-prvky,f-prvky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  31 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet a zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.