617-0022/04 – Macromolecular Chemistry (MCH)

Gurantor departmentDepartment of ChemistryCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAH10 Ing. Eva Jahelková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

-Vznik, význam a rozdělení makromolekulárních látek. -Přírodní a přírodní upravené makromolekulární látky. -Metody přípravy syntetických makromolekulárních látek. -Specifikace vybraných makromolekulárních látek připravených polymerací, polykondenzací a polyadicí. -Použití jednotlivých látek v průmyslu. -Zpracování makromolekulárních látek v plastickém stavu, svařování, obrábění, zpracování odpadu. -Fyzikální vlastnosti makromolekulárních látek, sklovitý, kaučukovitý a plastický stav polymerů. -Vliv struktury na fyzikální vlastnosti. -Koroze a stabilizace plastických hmot. -Tepelná degradace mechanická, biologická a chemická destrukce. -Pomocné látky - změkčovadla, pigmenty, barviva a plniva.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 20 (20) 0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 80 (80) 0 3
                Written examination Written examination 20  0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2109) Metallurgical Engineering (2109T033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2109) Metallurgical Engineering (2109T033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2109) Metallurgical Engineering (2109T033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2109) Metallurgical Engineering (2109T033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2109) Metallurgical Engineering (2109T033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2109) Metallurgical Engineering (2109T033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2109) Metallurgical Engineering (2109T033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2109) Metallurgical Engineering (2109T033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2109) Metallurgical Engineering (2109T033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2109) Metallurgical Engineering (2109T033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2109) Metallurgical Engineering (2109T033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2109) Metallurgical Engineering (2109T033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.