617-0030/03 – Chemistry II. (CH-II.)

Gurantor departmentDepartment of ChemistryCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Juraj Leško, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Hana Kulveitová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUL40 doc. RNDr. Hana Kulveitová, Ph.D.
RAS03 Ing. Pavel Raška, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+4
Part-time Credit and Examination 10+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Applied inorganic chemistry. Periodic relationship among the elements. General properties of nonmetallic elements and their compounds. The chemistry and production of metals.

Compulsory literature:

Leško J., Tržil J., Ullrych J.,: Obecná chemie. Skripta VŠB-TU 1998. Ullrych J., Tržil J.: Chemie pro horníky II. Skripta VŠB 1990. Leško J., Tržil J., Štarha R..,: Anorganická chemie. Skripta VŠB-TU 2000. Tržil J., Ullrych J., Slovák V.: Příklady z chemie. Skripta VŠB-TU 1994.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základy chemické termodynamiky. Základní pojmy a vztahy. Dispersní soustavy. Pravé a koloidní roztoky. Periodicita vlastností prvků. Periodický zákon. Periodická tabulka prvků. Zákonitosti platné v periodické tabulce. Základní vlastnosti prvků a sloučenin. Obecná charakteristika kovů a nekovů. Acidobazické chování oxidů. Vlastnosti nejdůležitějších prvků. Vlastnosti s- prvků, p- prvků, d- prvků, f- prvků. Technicky významné látky a materiály. Křemičitanové materiály, skla,keramika. Pojiva ve stavebnictví. Zpracování uhlí, ropy a zemního plynu. Průmyslové plyny. Pohonné látky a mazadla. Výbušniny. Makromolekulární látky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Written exam Written test 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3909) Process Engineering (2805R001) Chemistry and Technology of Environmental Protection P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3909) Process Engineering (2811R002) Fuel Chemistry and Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3909) Process Engineering (3911R008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.