617-0071/01 – Organic Technology (OT)

Gurantor departmentDepartment of ChemistryCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAH10 Ing. Eva Jahelková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Combined Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Perrin R.: Chimie industrielle (I, II ), Masson Paris 1993 Trojan M. a kol.: Obecná technologie, VŠCHT Pardubice 1991 Neiser J. a kol.: Obecná chemická technologie, SPN 1988 časopisy: Chemický průmysl Chemické listy Plasty a kaučuk Chemistry & Industry

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět organická technologie navazuje na znalosti získané předchozím studiem v oblasti obecné, organické a fyzikální chemie. V úvodních přednáškách je věnována pozornost základním technologickým operacím a zařízením v chemickém průmyslu ( zajištění tepelného režimu, destilace, absorpce, extrakce...). Jsou rovněž probrány hlavní typy reaktorů s ohledem na jejich využití v průmyslu organické chemie a okrajově pak zmíněno měření, regulace a automatizace technologických procesů. Další část je zaměřena na zpracování uhlí, ropy a zemního plynu, jakožto surovinové základny pro průmysl organických výrob. Na tuto kapitolu navazují důležité průmyslově využívané reakce a výroba základních uhlovodíků, průmyslově významných halogenderivátů, kyslíkatých, dusíkatých a sirných derivátů. Závěrečná část přednášek se týká oblastí aplikací produktů organické chemie. V této souvislosti je pojednáno např. o výrobě, vlastnostech a využití významných polymerů, detergentů, syntetických vláken, výrobě buničiny a papíru aj.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner