617-0102/03 – Teorie tepelného zpracování uhlí (TTZU)

Garantující katedraKatedra chemieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na problematiku termochemické degradace pevných paliv a jejich chování za podmínek koksování, zkapalňování a hoření, jakož i ekologické a ekonomické aspekty používaných technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

· Struktura a původ uhlí · Metody studia uhelné substance · Chování organických látek při pyrolýze · Chemismus pyrolýzy uhlí · Koksování a jeho technologické aspekty · Zkapalňování uhlí, technologie a perspektivy · Zplyňování uhlí · Spalování uhlí a jeho technologické aspekty · Ko-procesing a zpracování odpadů · Ekologické aspekty průmyslového využití uhlí, Clean Coal Technology

Povinná literatura:

1. Zielinski, H. a kol.: Koksownictwo, PWT Warszawa 1988 2. Kol.: Coal and Coal Modern Processing, London 1988

Doporučená literatura:

1. Harry Marsh, Edward A. Heintz, Francisco Rodríguez-Reinoso(Ed.):Science of Carbon Materials. Universidad de Alicante. 2000 2.Krevelen, D.W. van. Coal : typology, physics, chemistry, constitution. 3.vydání. Elsevier 1993 3.Roubíček,V. Buchtele J., Uhlí – zdroje-procesy-užití, Montanex Ostrava 2002 4.Kaloč, M.: Příprava uhelné vsázky II, ES VŠB-TU Ostrava, 1982

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Uhlí, jeho současné využití a perspektivy z pohledu světového hospodářství. 2.Současné poznatky o struktuře uhelné hmoty. Petrografie uhlí.Vlastnosti uhlí v závislosti na jeho prouhelnění. 3.Fyzikální vlastnosti. Porézní struktura uhlí. Adsorpce plynů na povrchu uhlí. 4.Spalování uhlí. Chemismus hoření. Samovznícení.Ekologické aspekty spalování uhlí. Skleníkový efekt. Sequestrace CO2. 5.Chování uhlí při zahřívání. Teorie procesu karbonizace. Kinetika a termodynamika koksotvorných dějů. Interpretace plastického chování uhlí (teorie metaplastu,vývoj plastické fáze). Produkty koksování uhlí v závislosti na podmínkách koksování. 6.Koksárenské technologie a výrobní cyklus.Příprava uhlí. Kriteria pro výběr vhodných uhlí ke koksování. Laboratorní testy.Chemie dehtů a smoly. 7.Koksárenská baterie, typy pecí, způsoby ohřevu, výrobní cyklus. Ekologické aspekty výroby koksu. Testování kvality koksu. 8.Zplyňování uhlí. Princip. Technologické využití a perspektivy. C1- chemie. Fischer- Tropschova syntéza. 9.Interakce uhlí s rozpouštědly. Zkapalňování uhlí. Klíčové reakce. Katalýza a typy katalyzátorů. Role rozpouštědla. Historie a perspektivy. 10.Koprocesy. Zplyňování, zkapalňování a pyrolýza uhlí s organickým odpadem. Současný stav a perspektivy. 11.Využití uhlí pro výrobu sorbentů.Interpretace sorpčních dat. Průmyslové aplikace uhlíkatých sorbentů. 12.Chemické a energetické využití uhlí. Dehtochemie. 13.Inovace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 70  35 3
        Zápočet Zápočet 30  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku